April 2015


Fylkesbiblioteket informerer april 2015

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Seminaret Kulturforum 2015 16.-17 april på Finnsnes viste at kultur, inkludert bibliotek, i liten grad har vært tema i kommunenes arbeid med kommunereformen. Det var likevel tydelig fra både politisk hold og fra representanter fra kommuneledelse, at kommunenes ansvar for kulturtjenester må ivaretas i reformarbeidet. Kommunene skal i løpet av våren 2015 utrede status, i dette inngår både eksisterende tjenester og ressurser, men også mangler og behov. De som understreket at kultur må med i dette bildet var også klar på at fagfolk i kultursektoren må kontakte sin kommuneledelse som arbeider med statusbildet, og dele sin kunnskap om status og behov på eget fagfelt. Ikke- lovpålagte tjenester kontra lovpålagte tjenester var også tema, og det er vesentlig å understreke at kommunene har et lovpålagt ansvar for bibliotektilbudet til innbyggerne. Les hele innlegget.

REKRUTTERING AV LESEOMBUD
Fylkesbiblioteket vil i samarbeid med Tromsø bibliotek og superleseombud i Troms, Ingunn Bendiksen, gjøre en rekrutteringsinnsats på vegne av alle bibliotekene i fylket. Vi har laget et rekrutteringsbrev dere kan sende ut og vil også prøve å komme på P1 radios lokalsending. Da ønsker vi å ha med et av bibliotekene Troms, er det noen av dere som kan være villig til å stille opp? Meld fra til trine.mellem@tromsfylke.no innen 5. mai.

INNSPILL OM BS WEBLÅN/E-LÅN TROMS
Fylkesbiblioteket skal ha møte med Biblioteksentralen om BS Weblån i mai og trenger innspill fra dere. Send svar til tanmayo.olsen@tromsfylke.no innen 5. mai.

  1. Hvilke tekniske løsninger er spesielt utfordrende når det gjelder bruk av E-lån Troms og app’en?
  2. Hvilke behov eller ønsker for markedsføring eller formidlingstjenester har dere?
  3. Hvilke behov eller ønsker har dere for videreutvikling av ny funksjonalitet i tjenesten?

STATUS NYE NETTSIDER
Det er sendt brev til alle kommunene med spørsmål om biblioteket vil være med på felles nettsider. Frist for tilbakemelding er 18. mai. Arbeidsgruppa har hatt workshop og utarbeidet innholdsstruktur og wireframes for de nye nettsidene. Forslagene som ble utarbeidet skal brukertestes i uke 18. De som har innspill til innholdsstruktur og prototyper bes gi tilbakemelding til guro.nesse@tromsfylke.no innen 8. mai.

INNKJØPSORDNING FOR SPILL
Norsk filminstitutt har kjøpt inn 17 norske spill til innkjøpsordningen. Spillene vil være tilgjengelig for gratis nedlastning for alle norske bibliotek fra 1.mai 2015. Målet er at alle norske barn, unge og voksne får muligheten til å bli godt kjent med utvalget av spill som lages i Norge. Spillene kan bare lastes ned i en begrenset periode. For å laste ned må du opprette en konto hos NFI. Her finner du spill til både iOS, Android og PC som kan lastes ned og brukes i biblioteket.

KURS I WEBDEWEY
Nasjonalbiblioteket skal holde kurs i WebDewey i Tromsø. 7. oktober er mest relevant for de fleste av dere. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon, men hold av datoene. Les om norsk WebDewey på Nasjonalbibliotekets blogg

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Forfatterturneen med Sigbjørn Skåden er avsluttet og prosjektleder Aud Tåga har laget en fyldig rapport som kan leses på bibliotek.tromsfylke.no

E-BOKPLAKATER MAI
Plakater for ungdomsbøker og voksenbøker ligger på ressurssiden.

ARRANGEMENTER
11. mai              Biblioteksjefmøte i Midt-Troms, Bardu bibliotek
26. mai      Mitt Afrika. Opplevelsen fra sykkelsetet, Dyrøy bibliotek
28. mai            Digital helaften, Lenvik bibliotek
2. og 3. juni          Biblioteksjefmøte, St. Elisabeth hotell, Tromsø

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.