September 2014

Fylkesbiblioteket informerer september 2014 copy

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Det er gledelig å se at biblioteksjefstillinga i Lyngen er økt til 100 %, noe som er i tråd med intensjonen i Bibliotekplan for Troms og Regional plan for biblioteksamarbeid i Nord-Troms. Fulle stillinger er viktig for å kunne utføre den bibliotekfaglige jobben og jobben som leder, og å gi befolkningen et best mulig bibliotektilbudet. Også i andre kommuner jobbes det for å få økte stillinger og vi håper på å kunne bringe flere gladmeldinger.

BLI-NY-BIBLIOTEK! VI VET AT DERE HAR IDEER – VI HAR MIDLER TIL DISPOSISJON.
Er det en krok i biblioteket som sårt trenger oppgradering? Har dere behov for nytt inventar eller små ombygginger for å gjennomføre en aktivitet? Trenger dere utstyr for å inkludere en ny brukergruppe? Prosjekt Bibliotekrom i Troms har udisponerte midler på til sammen 100 000 kroner som kan bli dere til del i høst. Les om hvordan dere skal gå fram på våre nettsider.

EVALUERINGSSEMINAR FOR BIBLIOTEKROMPROSJEKTET
Bibliotekromprosjektet nærmer seg slutten og vi håper å se dere alle på vårt evalueringsseminar 9. og 10. desember. Sett av datoene allerede nå, nærmere informasjon om programmet kommer snart.

ÅSE HANSEN ER NY BIBLIOTEKSJEF I LYNGEN
Åse Hansen fra Lenvik er tilsatt som ny biblioteksjef i Lyngen. Hun har allerede tatt fatt på jobben og gleder seg til spennende utfordringer. Les intervju med Åse på våre nettsider.

UTVIKLING AV BIBLIOTEKENES NETTSIDER
Fylkesbiblioteket søker Nasjonalbiblioteket om midler til utvikling av folkebibliotekenes nettsider og til å utvikle en drifts- og samarbeidsmodell for arbeidet for å bedre kunne utnytte ressursene på tvers av bibliotekene. Søknaden legges ut på prosjektoversikten etter 1. oktober.

NYTT TILBUD TIL DERE – NRKS JUBILEUMS- OG MINNEDAGER
Jubileumsoversikten fra NRK er nå tilgjengelig for folkebibliotekene i Troms, foreløpig ut 2015. Formålet med tjenesten er å gi en oversikt over norske og utenlandske begivenheter innenfor politikk, kunst, litteratur, sport, musikk, underholdning m.m., samt fødsels- og dødsdatoer på kjente personer. Du finner også tradisjonelle merkedager, nasjonaldager og internasjonale dager. Tjenesten vil være nyttig når dere skal planlegge arrangement, utstillinger eller andre aktiviteter i biblioteket. Her er minnekalenderen.

INSPIRASJONSSAMLNG FOR LESEOMBUD I IBESTAD
Onsdag 22. oktober er det inspirasjonssamling for leseombud i Hamnvik i Ibestad kommune. Inspirasjonssamlingen er en del av ALF – Astafjord litteraturfestival. Inspirator er Siri Terese Lier, en erfaren historieforteller med bakgrunn fra teater som også har vært kåsør i Nrk P1. Da het hun Siri Thuen.  Bibliotekansatte, leseombud og andre interesserte fra hele fylket er velkommen til å delta. Les mer på våre nettsider.

E-BOKPLAKATER OKTOBER
Oktoberplakatene med nye e-bøker for ungdom og voksne er lagt ut på ressurssidene. Skriv ut og heng opp!

KOM MED INNSPILL TIL DKS-PRODUKSJONER
Guro Nesse har overtatt ansvaret for litteraturprogrammet i DKS og skal sammen med et eksternt litteraturteam finne produksjoner til programåret 2015/2016. Hun ønsker innspill fra dere til litteraturproduksjoner eller forfattere som kan være aktuelle for bibliotekene og skolene i deres område. Frist for innsending av produksjoner er 1. november og frist for innspill fra dere er 15. oktober. Forslag sendes til guro.nesse@tromsfylke.no. Informasjon om DKS finnes på våre nettsider.

DATOER FOR IBBY BARNEBOKFORUM ER FASTSATT
Ibby arrangeres 5. november i Lenvik, 12. november i Tromsø og 8. desember blir det overføring til Nord-Troms fra studio i Oslo. Mer informasjon på våre nettsider.

NORDISK SPILLDAG 2014
Nordisk spilldag går av stabelen 15. november i år. Spilldagen blir markert over hele verden som en del av International Game Day. Ønsker ditt bibliotek å delta? Her er mer informasjon og påmelding.  Spørsmål om spilldagen kan rettes til guro.nesse@tromsfylke.no.

ARRANGEMENTER
1. og 2. oktober Nordnorsk kulturkonferanse med tema litteraturpolitikk
20. – 26. oktober Astafjord litteraturfestival
22. oktober Inspirasjonssamling for leseombud, Ibestad
20. november Seminar i forbindelse med Tromsungdom leser

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.