Oktober 2014

Fylkesbiblioteket informerer oktober 2014 copy
FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Våren 2014 ble fjernlånsstatusen i folkebibliotekene kartlagt, også i Troms. Resultatet viser at det særlig er faglitteratur bibliotekene ønsker bedre tilgang til. Dette er enda mer markant i Troms enn i resten av landet. Undersøkelsen viser også at lånesamarbeidet mellom kommunene til en viss grad hindres av karenstid og andre begrensninger. ¼ av bibliotekene som ble spurt har begrensninger på utlån av ny litteratur. I Troms er det bare tre bibliotek som har slik begrensning. I utgangspunktet hjemler ikke lov og retningslinjer noen adgang til å begrense slik tilgang til samlingene. Dette er likevel et felt som i øyeblikket er uklart og som tolkes ulikt. Lånerinitierte fjernlån er med på å forvanske dette. Tromsø bibliotek og fylkesbiblioteket har ingen begrensninger på utlån. Fylkesbiblioteket ønsker at eventuell karenstid og andre begrensninger på fjernlån drøftes med oss før det iverksettes. Resultatene for Troms vil bli lagt ut på ressurssidene.

E-LYDBØKER
Som mange kanskje har fått med seg har vi nå fått inn e-lydbøker i E-lån Troms. Tilbudet er for tiden veldig begrenset både når de gjelder avspilling og utvalg av titler. Biblioteksentralen jobber med å utvikle tilbudet og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er klart. Mer informasjon og oppdateringer på ressurssiden.

SEMINAR TROMSUNGDOM LESER 20. NOVEMBER
Seminaret er for skolebibliotekarer og norsklærere. Forfatter, tegneserieskaper og illustratør Jens K. Styve vil komme og snakke om grafiske romaner og mere til. Programmet er fortsatt under arbeid. Mer informasjon i vår arrangementskalender.

HVA SKJER I LITTERATURHUSPROSJEKTET?
Det er gjennomført to store tiltak hittil i prosjektet. I april var det oppstartsseminar i Lenvik og i oktober ble Nordnorsk kulturkonferanse arrangert med litteraturpolitikk som tema. I regi av prosjektet har bibliotekene fått tilbud om formidlingstiltak. Dette vil fortsette gjennom hele prosjektperioden. Det er et mål å etablere samarbeid med blant annet aviser for å arrangere debatter i bibliotekene. Først ut er Lenvik bibliotek og Troms folkeblad som skal samarbeide om debatt om kommunesammenslåing 24. november.

KVENSK BIBLIOTEKTJENESTE. ET FORPROSJEKT
I Bibliotekplan for Troms er ett av tiltakene å utrede muligheten for å etablere en kvensk bibliotektjeneste. Troms fylkesbibliotek har i samarbeid med Nordreisa bibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og med Finnmark fylkesbibliotek som prosjekteier, søkt midler til et forprosjekt som skal avklare et mulig hovedprosjekt om kvensk bibliotektjeneste.  Les søknaden på ressurssidene.

MODELL FOR EN BEDRE DIGITAL HVERDAG – NYE NETTSIDER I TROMS
Fylkesbiblioteket har søkt midler for å legge et felles grunnlag for utvikling nye nettsider for folkebibliotekene i Troms. Prosjektet skal avklare organisering av drift og utvikling og skape en felles forståelse for hva bibliotekenes nettsider bør inneholde. Prosjektet skal også undersøke verktøy for å utnytte ressurser på tvers av bibliotekene. En målsetning er at kompetansen i bibliotekene skal økes.  Les mer og se prosjektsøknaden på ressurssidene

E-BOKPLAKATER NOVEMBER
Også for november er det laget plakater for formidling av e-bøker både for barn og voksne. Plakatene som kan skrives ut og henges opp på biblioteket finner dere på ressurssiden.

ARRANGEMENTER

5. november                  IBBY barnebokforum Lenvik
12. november                IBBY barnebokforum Tromsø
13. og 14. november   Mikromarc brukermøte Gøteborg
20. november               Seminar i forbindelse med Tromsungdom leser

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.