Februar 2014

1Fylkesbiblioteket informerer Februar copy

 FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Dette er første utgave av det som skal bli et månedlig nyhetsbrev til folkebibliotekene i Troms. Nyhetsbrevet skal erstatte tilfeldige e-poster med informasjon fra oss, og gjøre at informasjonen blir mer synlig og oversiktlig. Nyhetsbrevet sendes ut siste onsdag i måneden og vil inneholde informasjon om arrangementer, nyheter fra oss og fra bibliotekene i Troms og eventuelle relevante nasjonale saker. Oppslagene vil i stor grad lenke videre til mer omfattende omtaler. Saker dere ønsker å informere om her må være hos oss seinest fredagen før utsending. Nyhetsbrevene blir i ettertid tilgjengelige på vår nettside bibliotek.tromsfylke.no.

Konkrete saker som dere skal ta stilling til, som invitasjoner til møter og seminarer, vil fortsatt bli sendt særskilt. Vi håper dere synes dette er ei forbedring og forenkling, og vil gjerne høre deres oppfatning.

Vi har også etablert ei Facebook-side. Dette har vi gjort for å legge bedre til rette for toveiskommunikasjon. Vi håper at både dere og vi kan bruke den til å informere og til å gi hverandre tilbakemeldinger og «likes».

Rådgiver Guro NesseGURO NESSE NY RÅDGIVER
Guro er ansatt i et vikariat ut 2014. Hun skal blant annet arbeide med formidling av digitale ressurser og E-lån Troms. Guro kommer opprinnelig fra Lærdal i Sogn og Fjordane, men har de siste seks årene jobbet som ungdomsbibliotekar ved Deichmanske bibliotek i Oslo. I mars kommer Guro sammen med Tanmayo rundt i fylket for å kurse dere i E-lån Troms. Hun gleder seg til å treffe alle som arbeider i bibliotekene og til å få sett mer av fylket.

TILBUD OM UTSTILLINGEN BRENT LAND
Troms fylkesbibliotek har mottatt utstillinga Brent land fra Orkana forlag: Ei utstilling vi håper folkebibliotekene vil ta godt imot og presentere sammen med gode samarbeidsparter.  Frist for påmelding 10. mars. Mer informasjon på bibliotek.tromsfylke.no

FELLES NETTSIDER FOR BIBLIOTEKENE
Fylkesbiblioteket arbeider med å finne ut hvilke muligheter som fins for etablering av felles nettsider for bibliotekene i fylket og hvordan disse eventuelt kan realiseres. Les mer på bibliotek.tromsfylke.no

MARKEDSFØRING AV E-LÅN TROMS
Økt markedsføring fører til flere utlån. Vi ser at folkebibliotekene i liten grad markedsfører E-lån Troms på sine nettsider og vil oppfordre til å gjøre noe med dette. Les artikkel og se utlånsstatistikk på bibliotek.tromsfylke.no

FOLKEBIBLIOTEKENE I TROMS SOM LITTERATURHUS – PROSJEKTSØKNAD
Fylkesbiblioteket har søkt Nasjonalbiblioteket om et treårig prosjekt: «Folkebibliotek som litteraturhus». Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Prosjektsøknaden ligger på bibliotek.tromsfylke.no

NORDNORSK KULTURKONFERANSE MED TEMA LITTERATURPOLITIKK
Den nordnorske kulturavtalen ble reforhandlet høsten 2013. Litteratur er et av to ny satsingsområder. Det skal utvikles en nordnorsk litteraturpolitikk hvor bibliotekene som arena for formidling skal inngå. Konferansen arrangeres i Tromsø 1. og 2. oktober og er et ledd i dette arbeidet.

KULTURFONDBØKENE
Kulturrådet skal gjennomgå alle innkjøpsordninger for litteratur for å innføre endringer fra 2015. Forfattere, oversettere, forlag og bibliotek skal høres grundig i prosessen. Kulturrådet har invitert til innspill på biblioteknorge-lista og mange har spilt inn sine meninger her.

BIBLIOTEKROMPROSJEKTET
Bibliotekromprosjektet er i sitt siste prosjektår. Et spennende år hvor mye skal «falle på plass». Nyoppussede lokaler er på vei og nye bibliotek er kommet inn i samarbeidet. På bibliotekrom.tromsfylke.no kan dere lese mer.

ARRANGEMENTER
10. mars          Kurs i E-lån Troms og formidling av e-bøker på Finnsnes
12. mars          Kurs i E-lån Troms og formidling av e-bøker i Nordreisa
14. mars          Kurs i E-lån Troms og formidling av e-bøker i Harstad
3. april             Seminar: Folkebibliotek som litteraturhus. Møteplass for formidling, samtale og debatt
8. april             Workshop i formidling og markedsføring av e-bøker.
4. -5. juni         Biblioteksjefmøte

Se flere arrangementer i vår arrangementskalender