November 2014


Fylkesbiblioteket informerer novemberFYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Vi er i gang med planlegging av 2015 og trenger innspill fra dere. Vi kan ikke love å oppfylle alle ønsker, og noen av arbeidsområdene er allerede bestemt. Hvilke ønsker har dere for kompetanseheving? For eksempel innenfor referanse/fjernlån? Statistikkarbeid? Plan/budsjettarbeid? Arrangementskompetanse? Nettsider/digital formidling? Regionalt samarbeid? Eller noe helt annet? Vi vil også ha tilbakemelding på om det passer med biblioteksjefmøte i begynnelsen av juni som i fjor. Vi kommer til å sende ut forslag til årshjul i nyhetsbrevet i januar og ønsker innspill til trine.mellem@tromsfylke.no før den tid.

ADVENTSKALENDER
Fylkesbiblioteket oppfordrer alle folkebibliotekene til å være med på markedsføring av kulturfondbøker gjennom Årets adventskalender. Det er sendt ut informasjon om adventskalenderen tidligere, og dere kan lese mer på våre nettsider

DIGITALE RESSURSER
Fylkesbiblioteket viderefører avtalene om tilgang til A-tekst, Idunn og Ordnett for 2015. Det er ingen endringer i innholdet i tjenestene. Les om avtalene på ressurssidene.

EVALUERING AV E-LÅN TROMS
Nå har E-lån Troms vært tilgjengelig snart to år, og vi har behov for å få en tilbakemelding fra dere på tilbudet fra oss om formidling og opplæring. Vi ber om at dere svarer på dette spørreskjemaet innen 10. desember.

EVALUERING AV BIBLIOTEKROMPROSJEKTET
Prosjekt Bibliotekrom i Troms inviterer til regionale evalueringsmøter i januar 2015. Vi arrangerer møtene på Finnsnes mandag 19. januar, i Olderdalen tirsdag 20. januar og i Tromsø mandag 26. januar – fra kl. 10.00 til 15.00. Dere bestemmer selv hvor dere vil delta alt etter hva som er mest praktisk.  Vi betaler reiseutgifter og spanderer en god, varm lunsj. Program og mer utfyllende informasjon legges i aktivitetskalenderen og sendes ut i god tid. Som en del av evalueringen og som forberedelse til møtene vil det bli sendt ut en spørreundersøkelse 1. januar, med svarfrist 12. januar. Påmelding til marit.andersen.somby@tromsfylke.no innen mandag 5. januar 2015.

PÅMELDING TIL FORFATTERTURNE
Det blir forfatterturné med Sigbjørn Skåden i uke 15 og 16 (8. – 18. april). Skåden har fått mye oppmerksomhet for si siste bok Våke over dem som sover, og er ei av bøkene som deltar i P2-lytternes romanpris. Kort fortalt handler boka om Amund Andersen, en ung og lovende samisk kunstner fra Skånland med et presist kunstnerisk uttrykk, som drar til Kautokeino for å arbeide med verket som skal presenteres på Samisk kunstnersenter i Karasjok. Han forteller ingenting om verket til noen, heller ikke til leseren, lanseringen blir derfor en overraskelse.  I boka er det også tilbakeblikk på Amund Andersens familiehistorie. Meld fra til aud.taga@tromsfylke.no innen 15. desember om hvilke datoer dere ønsker besøk. Lørdag 18. april er allerede booket.

IBBY-PRESENTASJONER
Oversikt over alle titlene som ble presentert på IBBY barnebokforum ligger på ressurssiden. Der ligger også presentasjonene fra 2012 og 2013.

E-BOK-PLAKATER FOR DESEMBER
På e-bokplakaten for desember er det bøker både for ungdom og voksne. Plakatene finner dere som vanlig på ressurssiden.

ARRANGEMENTER
4. desember                   Nye nettsider – oppstartsmøte i arbeidsgruppa. Finnsnes
8. november                  IBBY barnebokforum Nord-Troms. Overføring via lyd/bilde

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.