Mars 2014

mars2014
FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Bibliotekene i Troms kommer til å være synlige på Bibliotekmøtet i Trondheim denne uka. Vi har både utstillingsplass og plass til veggoppslag for å presentere prosjektene [Stærkere], Vertskommuneprosjektet i Midt-Troms og Framtidas kunnskapsarene i Nord-Troms, Kunnskapsparken på Finnsnes og Bibliotekrom. Også Bok- og kulturbussen i Sør-Troms skal presenteres. Vi kommer ikke bare til å synes, vi kommer også til å høres. Marit Somby skal presentere Bibliotekromprosjektet som bibliotekutvikling, Aud Tåga skal snakke om skolebibliotek, Anne Gerd Lehn skal snakke om bokbuss og jeg skal si noe om erfaringer med kulturfondbøker i E-lån Troms. Vi gleder oss og regner med å komme tilbake med bilder og nyheter fra møtet.

KOMMUNALT KAN OGSÅ VÆRE KULT!
Dette er et sitat fra en av åttendeklassingene som deltok på workshop i Karlsøy forrige uke. Årets minste delprosjekt i bibliotekromprosjektet foregår i Karlsøy bibliotek hvor det legges til rette for både fysiske og digitale spill i biblioteket. Vi tok med interiørarkitekt Therese Simonsen og noen ungdommer på workshop med biblioteksjefen. Les om dette på bibliotekrombloggen.

[STERKERE] – PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE
Prosjektet psykisk helse for barn og unge går mot slutten og prosjektleder Ellen Berg Larsen bruker nå tid på informasjon og markedsføring til bibliotekene i fylket. Nettsiden http://www.tromso.kommune.no/sterkere vil bli oppdatert med nye titler innenfor de enkelte emnene selv om prosjektet avsluttes. Nettsiden http://www.paskrass.no/ vil også snart framstå med nytt design.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS – SEMINAR PÅ FINNSNES 3. APRIL
Fylkesbiblioteket arrangerer i samarbeid med Lenvik folkebibliotek seminar om folkebiblioteket som litteraturhus. På programmet står orientering om sambruk og samhandling i Kunnskapsparken, presentasjon av fylkesbibliotekets litteraturhusprosjekt, litteraturhusprosjektet i Nord-Trøndelag, Tromsø bibliotek som debattarena og avsluttes med en workshop. Påmeldingsfrist for seminaret er 31. mars.

 NY OG KORTERE ADRESSE TIL E-LÅN TROMS
Nå er det også mulig å bruke adressen elantroms.no for å komme til e-lånsportalen.

PLAKATER TIL E-LÅN TROMS
I mars holdt fylkesbiblioteket kurs i E-lån Troms i Lenvik og Harstad. Etter kursene ble det etterspurt plakater som kan henges opp i biblioteket. Fylkesbiblioteket vil nå sende ut plakater hver måned med nye titler som er tilgjengelige i portalen. Plakatene vil også ligge på ressurssidene under fanen Digitalt-Markedsføring av E-lån Troms. Minner også om workshop i formidling og markedsføring av e-bøker 8. april i Troms. Se program og mer informasjon i invitasjonen.

LÅN E-BØKER GJENNOM NASJONALBIBLIOTEKET
Nasjonalbiblioteket har lenge tilbudt streaming av bøker gjennom bokhylla.no. Nå har de også digitalisert titler som har falt i det fri til nedlasting. Les mer om e-bøker fra Nasjonalbiblioteket på ressurssidene.

IMDI-MIDLER TIL FOLKEBIBLIOTEKENE
Fylkesråd Line Fusdahl har i dag godkjent årets tildeling av IMDi-midler. Kvæfjord bibliotek har fått midler til quiz- og spillkvelder, Berg folkebibliotek har fått midler til å videreutvikle sitt eventyrposeprosjekt og Havørn UIL i Berg har fått tilskudd til fem prosjekter i samarbeid med biblioteket. Se hele oversikten her.

ARRANGEMENTER
3. april              Seminar: Folkebibliotek som litteraturhus. Møteplass for formidling, samtale og debatt
8. april             Workshop i formidling og markedsføring av e-bøker.
23. april           Verdens bokdag
4. -5. juni         Biblioteksjefmøte
1. – 2. oktober   Nordnorsk kulturkonferanse. Tema litteraturpolitikk
Se mer informasjon og flere arrangementer i vår arrangementskalender

Vi minner om biblioteksjefmøtet 4. og 5. juni. Tema er nå klart. 4. juni blir det møte kun for biblioteksjefene, mens det blir nasjonalt seminar om digital formidling og nettsidearbeid torsdag 5. juni.