Mai 2014


Fylkesbiblioteket informerer mai

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Fylkesbiblioteket legger årlig fram en sak om bibliotekstatistikk for fylkestinget. I fylkesrådsmøtet 20. mai ble det vedtatt å fremme saka for fylkestinget i juni med slikt forslag til vedtak: «Fylkestinget tar saka til orientering.»  Den blir først behandlet i fylkestingets komité for kultur og næring 16.juni, deretter i fylkestinget 17.-20. juni. Saka er nå lagt ut på våre ressurssider. Hvis dere ser feil eller mangler, eller har andre kommentarer til sak eller tallmateriale som dere ønsker skal komme med i behandlinga, vil jeg gjerne ha det fra dere så snart som mulig, og før 16. juni. Vi vil sette av litt tid på biblioteksjefmøtet til tilbakemeldinger fra dere, både på innhold og på hvordan vi sammen kan arbeide fram ei slik sak ved neste anledning.

WORKSHOP I NORDREISA
Haltibygget på Storslett i Nordreisa kommune skal bygges om til kulturhus. I huset er allerede Nordreisa bibliotek, Halti naturparksenter, kvenkultursenter og næringshage. I det nye byggetrinnet, som etter planen skal stå ferdig i mai 2015, kommer det inn blant annet kultur- og kinosal, black box og utstillingslokaler til Nord-Troms Museum. Samhandlingsprosjektet i Halti samler alle aktørene i huset og nå har bibliotekromprosjektet knyttet seg til som bidragsyter. Vi har gjennomført en workshop med alle aktørene ledet av designer og arkitekt Mette Milling. Fokus var samhandling og samarbeid mellom de ulike aktørene på huset og hvordan innredningen på best mulig måte kan understøtte dette fellesskapet. Les om workshopen og se bilder på bloggen bibliotekrom.tromsfylke.no

PRESENTASJON AV LITTERATURPROGRAMMET PÅ RIDDU 

Jens Martin Mienna

Jens Martin Mienna

Også i år har vi produsert et litteraturprogram på Riddu Riđđu. Denne gangen handler det om hekseprosessene i Finnmark og Skottland og om samisk mytologi i fantasylitteratur for barn og unge. Det blir også eventyrstund for de minste. Se hele programmet på våre nettsider.

 

 

LITTERATURSØK [STÆRKERE] PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE
Det kan være vanskelig å finne de rette bøkene med tema psykisk helse akkurat når man trenger dem. I prosjektet [Stærkere] er det laget en temasky som er knyttet opp mot bøker og filmer om dette emnet på Tromsø bibliotek. Vi oppfordrer dere til å lenke til prosjektet og temasøket fra deres egne nettsider.

HØSTENS FOREDRAG – BESTILL NÅ
I løpet av høsten tilbyr vi foredrag av Ivar Bjørklund og Harald Gaski med tema Anders Larsens liv og virke, et foredrag av Asbjørn Jaklin som tar utgangspunkt i hans forfatterskap om andre verdenskrig og Elisabeth Johansen som har skrevet boka og produsert utstillingen Brent land. Dette er bare begynnelsen, tilbud om skjønnlitterære forfattere kommer så snart de er klare. Les mer om tilbudene på våre nettsider. Ta kontakt med Aud Tåga for bestilling.

STATISTIKK
Under Publisert statistikk på ressurssidene finner du tall for fjernlånsaktiviteten i ditt bibliotek og for fylket totalt.

E-LÅN TROMS
Plakater med nyheter i juni er lagt ut under Digitalt-E-lån Troms-Markedsføring på ressurssidene. Plakatene er klare til å skrives ut i A3 og henges opp.

 ARRANGEMENTER  

4. juni                          Biblioteksjefmøte
5. juni                          Nettsideseminar
9.-13. juli                     Festivalbibliotek på Riddu
17.- 28. september     Forskningsdagene
2. og 3. oktober          Nordnorsk kulturkonferanse. Tema litteraturpolitikk

Se mer informasjon og flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Tips oss gjerne om arrangementer som bør med på oversikten.