Desember 2014

Fylkesbiblioteket informerer desember 2014 copy
FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Fylkesbiblioteket takker for samarbeidet i 2014 og ønsker en god jul og et godt nyttår til dere alle. Vi ser fram til et godt samarbeid også i 2015.

HUSK PÅMELDING TIL EVALUERINGSSEMINARET
Vi minner om at påmeldingsfristen for seminaret er 5. januar, men meld dere gjerne på allerede nå til marit.andersen.somby@tromsfylke.no.

MIDLER FRA NASJONALBIBLIOTEKET
Nasjonalbiblioteket har gjort årets tildeling av midler til bibliotekene i landet og Troms fylkesbibliotek er involvert i prosjekter som har fått totalt 820 000 kroner. Les mer på fylkeskommunens nettsider.

ENDRING I INNKJØPSORDNINGEN
Kulturrådet har gjort endringer i innkjøpsordningene for skjønnlitteratur. Endringene medfører blant annet at antallet bøker som kjøpes inn til bibliotekene reduseres, at e-bøker inkluderes permanent i innkjøpsordningene, og en økning av forfatterhonorarene på bekostning av forlagene. Se pressemelding fra Kulturrådet

E-LÅN TROMS
For E-lån Troms betyr endring i innkjøpsordningen at vi heretter får tre eksemplarer av hver tittel istedenfor 23 og at også skjønnlitteratur for barn og unge inngår i ordningen.

E-BOKPLAKATER FOR JANUAR
E-bokplakatene for januar ligger klar på ressurssiden. Denne gangen er det kun plakater for voksenbøker. Skriv ut og heng opp!

ARRANGEMENTER
19. januar       Evaluering av bibliotekromprosjektet på Finnsnes
20. januar       Evaluering av bibliotekromprosjektet i Olderdalen
26. januar       Evaluering av bibliotekromprosjektet i Tromsø

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.