August 2014

Fylkesbiblioteket informerer august 2014 copyFYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE 
Fylkesbiblioteket har de siste årene presentert en statistisk oversikt over bibliotekene i Troms for fylkestinget. Disse har blitt tatt godt i mot og har både vært diskutert i fylkestingets kulturkomité og kommentert i fylkestinget. Fylkestingspolitikerne har særlig kommentert og etterspurt årsaker til store forskjeller mellom kommuner som framstår med gode og dårlige resultater. Vi ønsker å utvikle statistikkbehandlinga vår og ønsker et samarbeid med dere om dette. Det er også i gang ei arbeidsgruppe som skal revidere statistikkinnhentinga på nasjonalt nivå. Ta kontakt med denne gruppa eller med oss om dere har forslag til endringer i statistikkinnhentinga, og ta kontakt med oss hvis dere vil bidra til eller har kommentarer til statistikkarbeidet i Troms. Les hele saken og se hvilke kommuner som er omtalt.

SUSANNE SLUTTER HOS OSS
Susanne Baumgärtel slutter på fylkesbiblioteket og går fra 1. september over i stilling som leder for skoletjenesten ved Tromsø bibliotek og byarkiv. Den halve stillinga etter Susanne inndras. Guro Nesse og Aud Tåga skal følge opp Susanne sitt arbeidsfelt.

VELKOMMEN TIL NORDNORSK KULTURKONFERANSE 1. OG 2. OKTOBER.
Vi ønsker dere alle velkommen til deltakelse på Nordnorsk kulturkonferanse hvor temaet er litteraturpolitikk. Dette er en fin anledning til å møte forelesere og forfattere med lokalt perspektiv og diskutere tema som forfatternes arbeidsvilkår, litterær produksjon og litteraturformidling. Påmeldingsfristen er passert, men det er fortsatt mulig å melde seg på. Se program og påmeldingsskjema.

SØKNADSFRIST TIL NASJONALBIBLIOTEKET
1. oktober er fristen for å søke prosjekt- og utviklingsmidler hos Nasjonalbiblioteket. Her er utlysningstekst og søknadsskjema. Ta kontakt med oss hvis dere planlegger å søke.

NYE BIBLIOTEKSJEFER
Vi ønsker Kristian Hansen Schmidt velkommen som ny biblioteksjef i 50 % stilling i Dyrøy kommune og venter spent på hvem som blir ny biblioteksjef i Lyngen. Lyngen har lyst ut biblioteksjef i 100 % stilling og tilsetting skjer i løpet av september. Bli nærmere kjent med Kristian gjennom intervju i folkebladet.no.

LESMER BLIR TIL BOKANBEFALINGER
Det har vært lite aktivitet på bloggen lesmer.wordpress.com. Vi har derfor beslutte å legge den ned og flyttet omtalene over til anbefalinger.deichman.noDette er en nasjonal base som Deichman har opprettet og hvor bibliotekarer fra hele landet bidrar med omtaler av bøker for alle aldersgrupper. Vi oppfordrer bibliotekarene i Troms til å registrere seg og bidra med omtaler der. Husk å fjerne lenke til  lesmer-bloggen og lenk heller til anbefalinger.deichman.no.

STATUS FOR UTLÅN AV E-BØKER I TROMS
Utlånet av e-bøker økte etter lansering av reklamekampanjen på bussene i Troms 23. juni. Les sak på fylkeskommunens nettsider.
Les vår rapport til kulturrådet om prøveprosjektet for utlån av e-bøker.

SENIORSURF
11. september er dato for årets seniorsurfdag og nå haster det med påmelding hvis materiellet skal komme fram i tide. Informasjon og påmeldingsskjema ligger på www.seniornett.no.  Vi oppfordrer til å delta med arrangement på dagen og Seniornett oppfordrer til å følge dem på Twitter.

LITTERATURDAGER PÅ SAMETINGETS BIBLIOTEK
Til årets arrangement på Sametingets bibliotek kommer flere samiske forfattere som har vært eller er nominert til Nordisk råds litteraturpris. Det er også program for barn og ungdom. Mer informasjon, påmelding og program.

FORENINGEN !LES LANSERER BOKSLUKERPRISEN, tXt OG REIN TEKST
Nærmere 200 000 elever fordelt på 6. trinn, ungdomsskolen og den videregående skolen mottar i disse dager antologier med utdrag av norsk og oversatt samtidslitteratur innen ulike sjangre. Foreningen oppfordrer alle bibliotek til å stille ut bøkene utdragene er hentet fra, og bibliotekarer til å formidle bøkene til barn og ungdom i og utenfor klasserommet, skolegården og biblioteket. Les mer og bestill materiell på foreningens nye nettsider.

ARRANGEMENTER
16. – 28. september Forskningsdagene 2014
1. – 2. oktober              Nordnorsk kulturkonferanse
15. – 17. oktober Fjernlånskonferansen 11th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference. Troms fylkesbiblioteket er medarrangør av denne konferansen som er i Oslo.
19. 26. oktober   Astafjord litteraturfestival

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender.