April 2014

Fylkesbiblioteket informerer april copy FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Flere av de store utviklingsprosjektene i bibliotekene i fylket er i en avslutningsfase, og vi skal sammen i gang med et nytt omfattende prosjekt, «Folkebibliotek som litteraturhus». Vi trenger å lære av det omfattende arbeidet som er gjennomført, og første dag av biblioteksjefmøtet skal vi derfor presentere erfaringer fra de avsluttende prosjektene. Vi vil fokusere både på suksessfaktorer og utfordringer knyttet til organisering og arbeidsmåter, og legge til rette for samtaler om hva som kreves for at sammensatte prosjekter med flere parter skal lykkes. Tanken er at vi med utgangspunkt i denne erfaringsutvekslinga skal planlegge det nye prosjektet mht. arbeidsform og gjennomføring. På andre møtedag får vi presentert hvordan man kan legge til rette felles nettsider for flere parter. Dette er kunnskap vi trenger for å avklare om og eventuelt hvordan det skal utvikles felles nettsider for Troms. Vi håper mange vil delta.

BIBLIOTEKSJEFMØTE 4. JUNI
Programmet for biblioteksjefmøtet ligger på ressurssiden sammen med påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist er 23. mai, men de reserverte hotellrommene må bookes av hver enkelt seinest 12. mai.

SEMINAR OM UTVIKLING AV NETTSIDER OG DIGITALE RESSURSER 5. JUNI
Programmet for nettsideseminaret nå klart. Foredragsholderne kommer fra fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal,  Deichmanske bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek. Det lokalet it-firmaet Ramsalt Lab skal snakke om hvordan de jobber med webutvikling i bibliotek. Seminaret avsluttes med en workshop. Les mer om seminaret og se hele programmet.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Fylkesbiblioteket har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til det treårige prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus.  Aud Tåga er prosjektleder. Les beskrivelse og prosjektsøknad.

STATISTIKK PÅ RESSURSSIDENE
Vi arbeider for å få bedre statistikk for utlån av e-bøker. Vi har begynt å få litt tallmateriale allerede og i 2014 vil vi oppdatere statistikk-tallene månedlig. Vi minner også om at råtallene som er rapportert til Nasjonalbiblioteket for 2013 er samlet her. Finn mer statikk på bibliotek.tromsfylke.no

TIPS FRA FORMIDLINGSWORKSHOP I APRIL
Fylkesbiblioteket arrangerte i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv en workshop i formidling og markedsføring av e-bøker. Mange gode ideer kom frem og skal brukes videre i en større reklamekampanje på bussene  i juni. Les mer om workshopen og de gode ideene på bibliotek.tromsfylke.no

ÅRSMELDING FRA BIBLIOTEKENE
Vi ønsker fortsatt å legge ut årsmeldinger fra bibliotekene på nett, sånn at dere kan se hva andre har gjort og kanskje hente inspirasjon fra hverandre. Send din årsmelding til Trine Mellem. Se tidligere årsmeldinger på ressurssidene.

E-LÅN OG INNKJØPSMODULEN I MIKROMARC
Bibliotekene som har Mikromarc har blitt belastet for installasjon og drift av innkjøpsmodellen. Dette er feil og dere vil få en kreditnota på beløpet fra Bibits.

ALF INVITERER TIL DEBATT
Astafjordbibliotekene har fått 120 000 kroner pr år i tre år for å arrangere debatter i bibliotekene i regionen. Vi gratulerer! Beskrivelse og prosjektsøknad finnes på bibliotek.tromsfylke.no.

ORIENTERING OM NETTVERKSEMINAR I PROSJEKTET ROM FOR KULTUR
8. mai arrangerer «Rom for kultur» et seminar og nettverksmøte på Finnsnes. Til dette møtet er kulturledere i kommunene invitert. Vi sender likevel med informasjon til dere og  interesserte kan se programmet på bloggen til Rom for kultur.

ARRANGEMENTER
4. juni Biblioteksjefmøte
5. juni Nettsideseminar
9.-13. juli Festivalbibliotek på Riddu
2. -3. oktober Nordnorsk kulturkonferanse med tema litteraturpolitikk

Se mer informasjon og flere arrangementer i vår aktivitetskalender.