Nyhetsbrev

Fylkesbiblioteket sender nå ut månedlig nyhetsbrev til folkebibliotekene i Troms. Nyhetsbrevet skal erstatte tilfeldige e-poster med informasjon fra oss, og gjøre at informasjonen blir mer synlig og oversiktlig. Nyhetsbrevet sendes ut siste onsdag i måneden og vil inneholde informasjon om arrangementer, nyheter fra oss og fra bibliotekene i Troms og eventuelle relevante nasjonale saker. Oppslagene vil i stor grad lenke videre til mer omfattende omtaler. Konkrete saker som dere skal ta stilling til, som invitasjoner til møter og seminarer, vil fortsatt bli sendt særskilt. Vi håper dere synes dette er ei forbedring og forenkling, og vil gjerne høre deres oppfatning.

 

Alle de utsendte nyhetsbrevene ligger under fanen Nyhetsbrev.