November 2020

ETTER BIBLIOTEKSJEFMØTET 

Presentasjoner og møtereferater er nå tilgjengelige på ressurssiden. Dato for neste biblioteksjefmøte er 5. mai 2021. 

HANDLINGSPLAN FOR TROMS OG FINNMARK 2021-2024  

Det er ikke avklart om arbeidet kan settes i gang nå eller om vi må vente til fylkets planstrategi er på plass til våren 2021. Så snart vi vet mer sendes det ut informasjon til alle, inkludert en forskjøvet fremdriftsplan med viktige datoer for prosessen videre. 

UNDER NORDLYSET 

Under Nordlyset er et formidlingstiltak som varer fra oktober 2020 til og med mars 2021 og omfatter forfatterturneer og fysiske besøk til enkelte bibliotek. Flere av de litterære arrangementene vil strømmes live til videregående skoler og folkebibliotek i fylket. Les om Under Nordlysets aktivitet i forbindelse med Giellavahkku – Samisk språkuke

SATS PÅ FORMIDLING – BLI MED I LESESØRVISGRUPPE 

Vil du bli med i læringsnettverk for formidlingsmetoden lesersørvis? Mer informasjon og påmelding. 

FELLESKAMPANJEN NORDISK LITTERATURUKE I UKE 46 – 9. – 15. NOVEMBER 

På ressurssiden ligger materiell som kan brukes til markeringen og på kampanjens nettside kan man lage egen plakat for utskrift. I tillegg har kampanjens nettside mye inspirasjon til markering av dagen.  Se også forslag på Kvæfjord biblioteks nettside

DIGITALT MØTE OM PRAKSISPLASSER FOR BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAPSTUDENTER 

I forbindelse med nytt opplegg for studiet inviterer OsloMet til digitalt møte onsdag 11. november klokken 13.00 for å presentere opplegget og ta imot innspill. Mer informasjon og innlogging.

IBBY – NORSK BARNEBOKFORUM

Datoene for årets arrangementer ligger på ressurssiden.  Der ligger også oppdatert informasjon om arrangementene og planer for gjennomføring hvis arrangementene må avlyses på grunn av Korona. Bibliotek i Finnmark melder seg på til Kari Lund Johnsen. Påmeldingsfrist 11. november.  

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Det er planlagt tre digitale verksteder i regi av prosjektet. Det første arrangeres 3. desember. Verkstedet handler om PressReader og Atekst.  
Fagseminaret Skranken som møteplass ble avlyst, men vi håper å kunne gi dette som et heldigitalt tilbud. Får vi dette til, vil alle som hadde meldt seg på til seminaret få e-post om tilbudet. Det vil også gå ut informasjon til alle folkebibliotekene i fylket. Se referat fra arbeidsgruppas møte 28.10.20 og statusrapport for 2. prosjektår

TEMAPAKKE TIL MORSMÅLSDAGEN 2021

Det flerspråklige bibliotek har nå åpnet for bestilling av temapakker til Morsmålsdagen 2021. 

STRATEGISK RÅD 

Nasjonalbiblioteket har opprettet et råd for å følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023. Møtereferatene legges ut fortløpende.  

VERDENSBIBLIOTEKET

Kjenner dere og lånerne til Verdensbiblioteket? Det inneholder e-bøker for voksne og barn på albansk, arabisk, bosnisk, kroatisk, serbisk, kurdisk, persisk, polsk, somali, thai, tigrinja og tyrkisk. Og et lite utvalg lydbøker på arabisk og persisk. Informasjonsmateriell til Verdensbiblioteket 

SE HAAKON NYHUUS-SEMINARET 2020: LOKKE, LURE LISTE LÅNERNE INN? LIVE 

Årets tema henger tett sammen med den nye nasjonale bibliotekstrategien og har tett kobling til høstens utlysning av midler til formidling. Hvordan skal vi nå ut til nye brukere, hvordan formidle våre tilbud, hvordan gjøre flere til aktive brukere og lesere? Se mer på bibliotekutvikling.no.