Notat om kommunereformen

I løpet av høsten har vi hatt flere møter med bibliotekene i fylket med om kommunereformen. Bakgrunnen er at det er viktig å melde på og synliggjøre biblioteket i utredningsprosessene i kommunene. I møtene kom det fram ønske om at fylkesbiblioteket lagde en «smørbrødliste» med argumenter, oversikt over målsetninger, prosess, tips og diverse lenker til hvordan bibliotekene kan jobbe med denne saken. Nå har vi notatet klart og vi håper det vil være til nytte.

I notatet er det forslag til hva slags samfunnsoppdrag man skal legge vekt på i argumentasjonen. Hva er det som gjør bibliotek spesielt i forhold til reformen? Hvilke muligheter og utfordringer ser vi? Hva bør man fokusere på når man skal snakke bibliotekets sak?

Vi er åpne for å delta på eller arrangere regionale møter hvis det er ønske om det.

Ta kontakt med oss hvis det er noe dere vil drøfte eller hvis det er noe dere lurer på.

Notat om kommunereformen.