Mer aktivitet i folkebibliotekene i 2017

Asbjørn Jaklin besøker Dyrøy folkebibliotek

Prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus avsluttes 31. mars, men sammen fortsetter vi arbeidet med aktiviteter i folkebibliotekene i Troms. Nasjonalbiblioteket har bevilget 500 000 kroner i arenamidler for 2017. Disse midlene i tillegg til noe egenfinansiering, men ikke minst egeninnsats gjør at bibliotekene kan tilby aktiviteter også i 2017.

I søknaden til Nasjonalbiblioteket står det noe om hva vi tenker å gjøre: Midlene skal gå til aktiviteter som foredrag, forfattermøter og debatter som arrangeres i folkebibliotekene i Troms. Det er ei forutsetning for å få midler å beskrive aktivitetene, men det er likevel viktig at bibliotekene har meninger om innholdet i aktivitetene som tilbys.

På avslutningsseminaret for litteraturhusprosjektet 25. januar 2017, skal vi foruten å gjennomgå og evaluere prosjektet, diskutere planer for framtidig aktivitet. Deltakelse gir mulighet til påvirkning. Delta derfor på avslutningsseminaret for litteraturhusprosjektet. Påmelding til aud.taga@tromsfylke.no

På avslutningseminaret skal vi også sette sammen en prosjektgruppe for det nye tiltaket. Gruppas oppgave blir blant annet å velge tiltak på bakgrunn av forslag fra biblioteksamarbeidene og enkeltbibliotek i samarbeid med fylkesbiblioteket.
Les om tildelingen fra Nasjonalbiblioteket på Troms fylkeskommunes nettsider.