Mars 2021

MARKERING AV KVENFOLKETS DAG

Kvensk bibliotektjeneste markerer Kvenfolkets dag 16. mars med en digital bokprat med Terje T. Wollmann om tegneserien Nils ja Magga. Bokpraten blir et arrangement på Facebook, og vil ligge åpent ute en uke etterpå. 
Den kvenske språkturneen Paaskimatka blir i år gjennomført digitalt og knyttes til Kvenfolkets dag 16. mars. Videoen er tilgjengelig i hele mars 2021 og vi oppfordrer til å bruke den i bibliotekene og å tipse skolene i fylket.

BIBLIOTKESJEFMØTE OG AVSLUTNINGSSEMINAR FOR  “FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR”

Husk å melde dere på til biblioteksjefmøte og avslutningsseminar for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 5. og 6. mai. Påmelding til Jorun Jakola innen 10. mars.

HUSK RIKTIG OG OPPDATERT INFORMASJON I BASE BIBLIOTEK

BaseBibliotek er et register over alle bibliotek i Norge, og er veien inn til mange tjenester, som fjernlån, pålogging til Avistjenesten og til godkjenning av søknader om tilgang til pliktavlevert materiale. Sjekk at informasjon om ditt bibliotek er korrekt.

KURS I ATEKST

Fylkesbiblioteket inviterer til digitalt kurs i A-tekst med Marie Firing fra Retriever Norge A/S mandag 8. mars.  Påmelding til Tanmayo Olsen

BØKER TIL LESESIRKLER

Tromsø bibliotek har ei god samling med titler som har mange eksemplarer av samme bok. Disse er tilgjengelig som fjernlån.  Oversikt over hvilke titler som finnes. 

SPØRREUNDERSØKELSE OM BEHOV FOR FORMIDLINGSKOMPETANSE

Vi minner om spørreundersøkelsen om behov for formidlingskompetanse ved folkebibliotekene i Troms og Finnmark fylke. Svarfrist mandag 8. mars.

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORDNORSK LITTERATURSTRATEGI

Svarfrist er fredag 5. mars og vi er takknemlige for alle bibliotek i Nord-Norge som gir oss tilbakemelding på undersøkelsen.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Prosjektet har i år arrangert tre seminarer: “Offentlig informasjon fra Storting og Regjering”, “Hvordan få kontroll på din digitale hverdag” og “Digital kabaret” om tidsskriftet “Ottar, LovdataPro, NOU og om Åpen tilgang”. Seminarene er filmet og ligger på gruppa «Folkebibliotek som kunnskapsaktør» på Forum, bibliotekutvikling.no.  Bibliotekansatte i Troms og Finnmark kan be om tilgang til gruppa og på egen hånd skaffe seg ny kompetanse om temaene. Bruk eget navn, ikke alias. Spørsmål angående kursene og Forum sendes til Aud Tåga 
Referat fra arbeidsgruppemøtet 24. februar.

BOOKBITES 

  • Temamøtet med folkebibliotekene 16. mars er BookBites og økonomi. 
  • Vi jobber med å finne et godt system for å melde til dere om endringer i BookBites. Forslag til hvordan dette kan fungere mest mulig effektivt, sendes til Tanmayo Olsen 

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FRA NASJONALBIBLIOTEKET 

  • Sørreisa: “Mer enn et bibliotek”. handler om å få til en god samarbeidsstruktur mellom folkebibliotek og andre aktører. Dette skal igjen bidra til gode folkebibliotektjenester, særlig for barn og unge.   
  • Senja: “Studenttjenester i folkebibliotek” vil utvikle en metode for gode bibliotektjenester for studenter på desentraliserte studier i folkebibliotek, og slik bidra til at flere starter opp og gjennomfører. Samarbeidsaktører Troms og Finnmark fylkesbibliotek, UB Tromsø, Studiesenteret Midt-Troms. 
  • Deanu/Tana: Samarbeid skole- folkebibliotek og bibliotekbussen. Om samarbeid i en stor geografisk kommune.