Markerer Nasjonal bibliotekdag 1. september med felles kampanje

Fylkesbiblioteket har valgt Nasjonal bibliotekdag som en av fire felleskampanjer vi kjører sammen med folkebibliotekene i Troms. I år har vi valgt å sette fokus på bibliotekenes informasjonskompetanse, kildekritikk og fake news.

Fylkesbiblioteket har også laget folderen Velkommen til folkebibliotekene i Troms og trykket opp brosjyren Oppdag falske nyheter.

Arrangement i bibliotek i Troms:

I Tromsø har Tromsø bibliotek og byarkiv, skolebiblioteket på Breivang videregående skole, universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkesbibliotek gått sammen om en markering på Strandtorget 12.00 – 16.00.

Nordreisa bibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv
Lyngen folkebibliotek
Skjervøy folkebibliotek
Ibestad folkebibliotek
Balsfjord folkebibliotek

Nasjonal bibliotekdag skal løfte frem alle typer bibliotek, fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen. Norsk bibliotekforening er initiativtaker til Nasjonal bibliotekdag.

Bibliotek er den kulturinstitusjonen som når flest mennesker og de fleste har et forhold til bibliotek og litteratur. Folkebibliotekstatistikken viser at aktivitet og besøk i folkebibliotekene øker. Totalt ble det registrert 22,4 millioner besøk i norske folkebibliotek i 2015.