Markedsføring av e-bøker – workshop og reklamekampanje

 

Gruppearbeid

Ivrige deltakere på workshop i formidling og markedsføring av e-bøker

8. april ble det arrangert en workshop i formidling og markedsføring av e-bøker. Flere ivrige deltakere fra Tromsø, Karlsøy og Finnsnes deltok. Her fikk deltakerene oppgaver som gikk ut på å finne hvem e-bøker passer for, hvilke brukerfordeler e-bøker har, hva slags tiltak vi kan gjøre i forhold til markedsføring og formidling og hvilke budskap vi skal bruke for å nå ut til alle innbyggerne i Troms gjennom en reklamekampanje med Troms fylkestrafikk. Resultatet av workshopen finner dere i oppsummeringa

Det som gikk igjen var at e-bøker passer for alle, men spesielt for synshemmede, pendlere, ungdom, storlesere og for de som bor langt borte fra biblioteket. Fordelene med e-bøker er at de leverer seg selv, de er lette å ta med på reise, de er tilgjengelige hele døgnet og skriftstørrelsen kan endres. Når det gjelder markedsføring må vi først og fremst komme oss ut av biblioteket og være der folk er. På kjøpesenter, på flyplasser, på torg og på steder der folk kjeder seg eller må vente. Vi må få ut plakater og informasjonsmateriell, vi må oppsøke arbeidsplasser og eldresenter for å informere om tilbudet, og vi må fknytte til oss noen e-bokambassadører som kan hjelpe oss med å få folk informert om dette. Budskap vi skal bruke for å nå ut til folk er at det er lett og tar liten plass, at det er tilgjengelig når som helst og hvor som helst. At du kan lese selv om du har glemt brillene og at du ser smart ut av å lese «smart».

Workshopen ble arrangert etter inspirasjon fra innspillseminaret om markedsføring av e-bøker i Oslo i januar, arrangert av  Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Gruppearbeid bilde

Deltakerene fikk ulike oppgaver å bryne seg på underveis.

Til sommeren skal vi ha en reklamekampanje på bussene i fylket der vi promoterer E-lån Troms. Fylkesbiblioteket arbeider med en designer om å utvikle maler for plakater. I tillegg til plakater vil vi utvikle mer informasjonsmateriell i samme stil som vi sender ut til bibliotekene i forkant av kampanjen.