Mai 2020

OPPSTART AV LESEKAMPANJER 

Lesekampanjene Sommerles og Les for svingende har begge oppstart 1. juni og går frem til 31. august. Til sammen 30 kommuner i fylket deltar på Sommerles og her ble det arrangert en felles kick-off mandag 25. mai. Les for svingende, som eies av Tromsø bibliotek, har også med kommunene Dyrøy, Gratangen og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Lyngen folkebibliotek har lansert sin egen lesekampanje som heter Lyngslesehesten hvor de inviterer barn fra 6 til 13 år med. Skjervøy folkebibliotek har også utarbeidet en lesekampanje som heter LeseSkarven og denne lanseres en av de nærmeste dagene. Vi ønsker alle lykke til med årets kampanjer. 

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR 

Det holdes et kurs 11. juni, kl. 1000-1200. Det blir en presentasjon av læringsplattformen Canvas og søkeoppgaver i Oria. Vår gode samarbeidspart UB sørger for dette kurset. Påmelding til kurset til aud.taga@tffk.no innen 5. juni. Meld gjerne fra om spørsmål som du ønsker at vi jobber med. Det er en fordel dersom dere har mulighet til å jobbe med søkeoppgavene samtidig som dere deltar på kurset. 

NYE NETTSIDER LANSERT

Vi har som mål å lansere reviderte nettsider for alle bibliotekene før ferien. Tjeldsund bibliotek og Bok- og kulturbussen har allerede fått nye nettsider og Sørreisa kommer 2. juni. Vi ser fram til et godt samarbeid med folkebibliotekene om gode nettsider til beste for brukerne.

EN NORDNORSK LITTERATURSTRATEGI – BRANSJETREFFET GÅR DIGITALT!

Det inviteres til Bransjetreff  for det nordnorske litteraturmiljøet fredag 26. juni 2020! 
Invitasjon sendes ut særskilt. Vi har satt sammen et program som vi håper dere ønsker å overvære – dette er en flott måte for litteraturmiljøet i nord å bli bedre kjent med hverandre på. Det vil også være mulig å delta på deler av dagen. 

Det blir foredrag om forfatternes rettigheter med generalsekretær Mette Møller fra Den norske Forfatterforening, innlegg fra Nordnorsk forfatterlag og Forfattersentrum nord, en bolk med tema Digital formidling.

TILDELING AV ARBEIDSSTIPEND 2020

Tildeling av årets arbeidsstipend til en av våre nordnorske forfattere sendes i år også digitalt. Det skjer 26. juni klokken 14.00. Fjorårets stipendvinner Kjersti Kollbotn har kommet ut med sin nye roman og vi venter spent på å få vite hvem som er valgt ut i år. 

BIBLIOTEKSTRATEGIEN FORLENGES

Arbeidet med gjennomføringen av Nasjonal bibliotekstrategi forlenges med et år. Les mer på bibliotekutvikling.no