Mai 2019

Logo Troms fylkeskommune. Tekst Fylkesbiblioteket informerer. Mai 2019

PEXIPMØTE 4. JUNI – BOKÅRET/NASJONAL BIBLIOTEKDAG

Vi inviterer til idédugnad om hva bibliotekene kan gjøre på nasjonal bibliotekdag. Hvordan koble seg opp?

FAGSEMINAR OM UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET I UKE 39

Kulturarrangører og arenaeiere i fylket inviteres til fagseminar om universell utforming og tilrettelegging. Seminaret arrangeres fire steder i fylket. For mer informasjon, se kalenderen til Rom for kultur.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

Det var Pexip-møte om Oria 7. mai og søkekurs i Oria 14. mai. Undersøkelser viser at kursene er relevante og gode tilbud til bibliotekansatte.
Bibliotektjenester til næringslivet: Næringshagen i Midt-Troms og Halti næringshage har på vegne av prosjektet intervjuet representanter fra næringsliv om bruk av bibliotektjenester.
Referat fra møte i arbeidsgruppa 15. mai.

UTLYSNING FRITT ORD – LITTERATURFORMIDLING I BIBLIOTEK – I KRIGENS KJØLVANN

Fritt Ord lyser ut tilskudd på kr 60 000 til formidling og debatt med utgangspunkt i norsk og utenlandsk sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier om krig. Søknadsfrist 28. juni. Aud Tåga kan kontaktes for mer informasjon.

LESEKAMPANJER

Les for svingende tilbys barn i elleve kommuner i Troms i tillegg til Bok og kulturbussen og Longyearbyen bibliotek. Sommerles tilbys barn i tilsammen ni kommuner. Begge kampanjene har oppstart 1. juni og avsluttes 31. august og retter seg mot barn i 1.–7. klasse.

MUSIKKTJENESTEN I HARSTAD

Harstad biblioteks musikkavdeling er tilgjengelig for og gir veiledning til, alle som ønsker å låne musikk. Finn ut mer om musikktjenesten.

STATUS REGIONREFORMEN

Prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark er i gang. De to fylkesbibliotekene har hatt et felles møte og avklart noen problemstillinger vi skal arbeide med sammen. Ingen felles tiltak er avklart og ingen endringer vedtatt. En skisse til ledelsesstruktur er under arbeid og skal behandles av fellesnemda 12. juni. Prosjektledelsen anbefaler divisjonsmodellen. Den består av to divisjoner, der den ene omfatter samferdsel i tillegg til kultur. Modellen innebærer at divisjonen skal ledes fra Finnmark, det samme skal kulturetaten. Prosessen kan følges på vår felles nettside.

RIDDUPROGRAMMET

Se årets litteraturprogram for Riddu Riđđu 2019.

DIGITAL TILGANG TIL PLIKTAVLEVERT MATERIALE I NETTBIBLIOTEKET TIL NB

Til høsten vil alle folkebibliotek få digital tilgang til pliktavlevert materiale hos Nasjonalbiblioteket.

STRATEGI FOR NORDNORSK LITTERATUR – BRANSJETREFF

Det blir bransjetreff for litteraturen fredag 28. juni i Harstad etterfulgt av litterært program og utdeling av årets arbeidsstipend til en forfatter som bor og virker i Nord-Norge. 

BOKÅRET 2019

Plakater kan bestilles fra Nasjonalbiblioteket. Vår grafiske designer utvikler maler med Bokåret-profil som dere vil få tilgang til.

IBBY 2019

I uke 45 er det klart for IBBY i Troms. Vi ber om at dere allerede nå informerer skoler og barnehager om arrangementene. Foredragene fra Lenvik bibliotek blir streamet.