Open Access

Open Access
Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Dette oppnås enten ved at forskningsresultater publiseres i Open Access-tidsskrifter, som gir fri bruksrett for alle, eller ved at forskningsarbeider lastes opp og gjøres tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. Les mer om Open Access i Norge.

Wikipedia
I Wikipedia kan man finne lister over akademiske databaser og se hvilke som gir fri og full tilgang. I tillegg finnes lister over OA-tidsskrifter og OA-prosjekter i forskjellige bibliotek, se under «See also» på den lenkede siden.

Norge

Tidsskrifter

Ottar
Tromsø museums populærvitenskapelige tidsskrift kan leses i fulltekst (pdf) fra 2000, med et års forsinkelse. Numrene utgitt før 2000 kan leses hos Nasjonalbiblioteket. Les mer om Ottar.

Databaser

Munin
Databasen er utviklet av UB Tromsø og inneholder alle vitenskapelige dokumenter og avhandlinger fra studenter og ansatte ved UiT Norges arktiske universitet . Masteroppgaver, doktoravhandlinger, bøker og kapitler, vitenskapelige artikler, rapporter, forelesninger og populærvitenskap er tilgjengelig i fulltekst. Munin er også tilgjengelig i NORA.

NORA – Norwegian Open Research Archives
Søk i arkivene til fag- og forskningsbibliotek, forskningsinstitutter, og i noen fagtidsskrifter.

Septentrio
Søk i tidsskrift og rapporter publisert av Universitetet i Tromsø. Les mer om Septentrio.

Oria
Universitetsbibliotekene har tilgang til ulike databaser hvor noen er Open Access.  Se etter lenken ‘Finn databaser’ hos det enkelte universitetet.

Gunnerus
Databasen ligger hos NTNU og inneholder bl.a. manuskripter, bokhistoriske samlinger, brev, diplomer, kart, bilder og privatarkiver. Les mer om Gunnerus.

Norden

NOASP – Nordic Open Access Scholary Publishing
Søk i kvalitetssikrede tidsskrifter og annen forskningslitteratur (antologier og monografier, skriftserier). Les mer om NOASP.

DIVA – Digitala vetenskapliga arkivet
Søk i arkivene til svenske fag- og forskningsbibliotek. Les mer om DIVA.

Forskningsdatabasen
Søk i forskningspublikationer fra danske universiteter og forskningsinstitutioner. Les mer om Forskningsdatabasen.

Verden

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Søk i tidsskrifter som er kvalitetssikret av forskere (peer-reviewed journals). Les mer om DOAJ.

High North
Søk i forskningsdokumenter som omhandler Arktis. Les mer om High North.

BASE
Søk i verdens største akademiske OA-base. Les mer om BASE.