Musikktjenesten

Noteark som ligger på pianotangenter

Harstad biblioteks musikkavdeling er tilgjengelig for og gir veiledning til alle som ønsker å låne musikk.
Musikkavdelingen anskaffer musikk i alle former, sjangrer og vanskelighetsgrader og består av ca. 15000 titler fordelt på noter, CD-er, DVD-er, Blu-ray, oppslagsverk og bøker om musikk.

Harstad biblioteks musikkavdeling ligger i 2. etasje og har direkte adkomst til Harstad kulturhus sin foajé. Det er et godt samarbeid med Harstad Kulturhus i forbindelse med større arrangementer.

Musikkavdelingen brukes av lag, foreninger og organisasjoner som holder møter og arrangementer. Lydanlegg, lerret, høyttalere og videoprojektor gjør musikkavdelingen velegnet til ulike former for arrangementer, slik som foredrag, filmframvisning og konserter.

Harstad biblioteks musikkavdeling er et aktivt og attraktivt musikkbibliotek med en aktuell og oppdatert samling.

Musikkbibliotekaren oppfordrer alle til å ta kontakt, hvis man trenger hjelp med spørsmål om musikk.

 • Musikkavdelingen har lærebøker for teori, instrumenter og sang, samt fagbøker om musikk, musikkteori, sangere, musikkgrupper og komponister. Samlingen består av alle sjangrer, fra klassisk til metal, på cd og noter.
 • Nordnorsk Musikkråds Notesamling er en spesialsamling av noter for kor og for større og mindre orkestre.
 • Musikkavdelingen har spesialutdannet bibliotekar med bred viten om musikk.
 • Musikkbibliotekaren veileder og hjelper biblioteker, private brukere og institusjoner med å finne det de har bruk for og bestiller inn fra andre biblioteker det som ikke finnes i egen samling.
 • Musikkbibliotekaren hjelper bibliotekene i Troms med innlån av musikk og kan bestille for dem om ønskelig.
 • Musikkavdelingen låner ut alt av noter, cd-er, dvd-er, Blu-ray og bøker også på fjernlån, bortsett fra enkelte oppslagsverk.
 • Musikkavdelingen sender fjernlån til alle biblioteker i landet.
 • Alle er velkomne til å henvende seg med spørsmål om musikk, men private brukere som skal ha tilsendt materiale vil få det sendt til sitt nærmeste bibliotek.
 • Lånetid på noter, cd-er, dvd-er, Blu-ray og bøker er 4 uker for alminnelige brukere og 6 uker for biblioteker.
 • Alt materiale kan fornyes, så fremt der ikke er venteliste. Dette gjelder også for fjernlån.
 • Søkeside for Harstad bibliotek. Her finnes også hele musikkavdelingen sin samling.
 • Kontaktperson Stine Iversen stine@harstad.bib.no  telefon 77 02 61 75

Historiske fakta:

 • 1993: Musikkbibliotekar Ole Petter Søbye starter prosjektet «Musikk for Alle» med tilskudd fra Statens bibliotektjeneste, Troms fylke og Harstad kommune. Det 3-årige prosjektet skulle gi alle i Troms fylke muligheten til å låne musikk gratis.
 • September 1995: Prosjektet «Musikk til alle» var en suksess. Dermed gjorde Troms fylkesbibliotek prosjektet til en permanent ordning med årlig støtte. Harstad biblioteks musikkavdeling ble da offisielt fylkesbibliotek for musikk i Troms.