Søk i nordiske samkataloger

Fylkesbiblioteket har tilgang til bibliotekbasene Netpunkt i Danmark og Subito i Tyskland gjennom abonnement og kan bestille fra disse. Lån fra Netpunkt og Subito er gratis.

Norge

Oria
Søk i norske fag- og forskningsbiblioteks felles portal til deres samlede materiale.

Alle kan søke i Oria. Bibliotek må bestille kopier og medier i Bibsys ASK. Tilgang til fulltekst-ressurser i Oria kun ved pålogging med personlig BibsysID og passord. Les mer om Oria.

Biblioteksøk – beta.
Søk og bestill i felles biblioteksbase for norske folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Nytt Biblioteksøk vil bli lansert i løpet av 2017. Les mer om nytt Biblioteksøk

Samsøk
Søk og bestill i fylkesvise samkataloger.

Artikler

Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart)
Referanser til artikler i norske og nordiske tidsskrifter og årbøker i norske bibliotek

Tidsskrifter

Norsk samkatalog for periodika (SAMPER)
Referanser til tidsskrifter, årbøker, serier, utenlandske aviser i norske bibliotek

Sverige

Libris
Søk og bestill i felles biblioteksbase for svenske folkebibliotek og fag-og forskningsbibliotek. Lån fra Libris er gratis. Les mer om Libris.

Danmark

Bibliotek
Søk i felles biblioteksbase for danske offentlige bibliotek. Kopier og medier må bestilles i Netpunkt. Fylkesbiblioteket har tilgang til Netpunkt gjennom abonnement.

Finland

Vaari
Søk i Finlands nasjonale depotbibliotek . Bestill via direkte kontakt. Lån fra Vaari er gratis. Les mer om Depåbiblioteket.

Se Nasjonalbibliotekets Fjernlånsguide for flere ressurser. Bestillinger fra bibliotek utenfor Norden sendes via fylkesbiblioteket eller Nasjonalbibliotekets innlånstjeneste.