Fjernlån

Fjernlån og innlån er hjemlet i Bibliotekloven

§ 1. Målsetting: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Og i

§ 3. Lånesamarbeid, registrering mv.: Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering, og for innlevering av statistikk. Departementet kan gi nærmere forskrift.

Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren sier noe om hvordan fjernlån skal praktiseres.


Troms og Finnmark fylkesbibliotek i Tromsø har fjernlånsavdeling for bibliotekene i Troms. Fylkesbiblioteket har felles katalog med Tromsø bibliotek og byarkiv.

Søk i katalogen

BIBLIOTEKSØK
Felles søk i bibliotekskatalogene.

Biblioteksøk

ORIA
Felles søk hos Nasjonalbiblioteket og hos fag- og universitetsbibliotek. 

Oria
Fjernlånsveiledning

Les mer om Oria.