Fjernlån

NASJONALBIBLIOTEKET LANSERER NYTT BIBLIOTEKSØK

Biblioteksøk er fortsatt under utvikling og Troms er ett av fylkene som tester. Vi oppfordrer dere til å informere om Biblioteksøk på deres nettsider og i biblioteket. Det er viktig at alle mulige feil som oppdages, meldes inn til bibsok@nb.no, slik at tjenesten kan bli bedre. Vi har laget en tekst og flyer som dere kan bruke på nettsidene. Dere kan også kontakte SveinArne.Tinnesand@nb.no  for å bestille trykte flyers til å legge ut i biblioteket.


Fjernlån og innlån er hjemlet i Bibliotekloven

§ 1.Målsetting: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Og i

§ 3.Lånesamarbeid, registrering mv.: Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering, og for innlevering av statistikk. Departementet kan gi nærmere forskrift.

Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren sier noe om hvordan fjernlån skal praktiseres.


ORIA

Oria har fått nytt grensesnitt. Her er oppdaterte veiledninger for hvordan søke og hvordan foreta fjernlån:

Søkeveiledning

Fjernlånsveiledning

Les mer om Oria.


TO GET OR NOT TO GET?

Den 11. Nordiske fjernlånskonferansen ble arrangert i Norge i 2014.  Konferansen fant sted i Oslo 15.-17. oktober 2014 og ca 170 deltagere deltok. Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet var arrangør, i samarbeid med Troms og Akershus fylkesbibliotek.

Her kan du lese sluttrapporten fra konferansen, og se regnskapet.


FJERNLÅNSUNDERSØKELSER

Nasjonal fjernlånsundersøkelse 2014

Oppsummering

Spørsmålene

Svar og kommentarer fra Troms

Svarene fra alle fylkene

Kommentarer fra alle fylkene

Presentasjon 1

Presentasjon 2

Kartlegging litteraturforsyning i Troms 2012

Spørsmål og svar