Aktuelt

Finansiering av e-medier

Vi vurderer den økonomiske situasjonen for e-medier og må ta noen grep for å få pengene til å rekke ut året. Dette vil gjelde e-medier for voksne. Vi har for lite penger i forhold til hvor mange brukere vi har og hvor stor bruken er. Vi har også for lite penger i forhold til hva lisensene koster. 

Først litt fakta: 

Lisens: Titler vi kjøper til en bestemt pris. Hver lisens har enten seks eller ti utlån/klipp. Når alle utlånene/klippene er brukt, må lisensen eventuelt kjøpes på nytt. Titler på lisens kan reserveres. 
Klikk: Titler som alltid er tilgjengelig for søk, men ikke som utlån hvis vår klikkbudsjett er tomt akkurat da. Titler på klikk kan ikke reserveres. 

Våre muligheter til å ha kontroll med klikk er:

 • vi kan unnta titler fra å være tilgjengelige 
 • vi kan sette makspris på e-bøker og e-lydbøker. Maksprisene settes forskjellig for barn og for voksne
 • vi bestemmer hvor stort klikk-budsjettet skal være  

Vi ser at det lånes mer på klikk enn vi har budsjett til. Vær derfor obs på at klikk-budsjettet kan gå tomt. Da får ikke lånerne lånt e-bøker før klikk-budsjettet er fylt opp igjen. 

Vi hadde en orientering om dette på temamøte med folkebibliotekene tirsdag 16. mars.  Det kom et par innspill om at noen bibliotek var villige til å betale mer. Det vil neppe monne noe særlig, da det stadig utgis nye titler direkte på klikk og basen dermed er bortimot utømmelig.

Etter temamøtet har vi tatt noen avgjørelser  når det gjelder økonomi. Disse vil vi hele tiden holde øye med og vurdere opp mot bruken og eventuelt gjøre endringer på. Alle større endringer vil bli informert dere umiddelbart, slik at dere skal være i stand til å gi brukerne oppdatert informasjon. Men vi ønsker å skape minst mulig forvirring og irritasjon hos lånerne. Derfor har vi som utgangspunkt satt noen stramme rammer som vi forhåpentligvis kan slakke litt på ved påske- og juletider og for sommeren. Vi ønsker også tilbakemelding fra dere om hvordan lånerne har tatt imot disse endringene.

Økonomiske grep pr 29. mars 2021:

Ikke innkjøp av engelske e-bøker og e-lydbøker
Ikke klikk e-lydbøker for voksne fra og med 6. april
Hver tirsdag kl 15: 
– innkjøp lisenser voksne: 3 lisenser e-lydbøker, 5 lisenser e-bøker
– klikk-budsjett for voksne fylles opp med kr 2500,-

BookBites-sammenslåing av konsortiene i Troms og Finnmark

 • Alle innkjøpte pakkelisenser fra Troms og Finnmark legges sammen og blir med over i nytt fylke.  
 • Kulturfondlisenser for 2020/2021-bøker vil bli tildelt etter gjeldende fordelingsnøkkel fra NB.  
 • Kulturfondbøker fra 2019 og eldre vil følge gammel lisensfordeling. Det vil si at riktig antall k-fondlisenser fra de gamle fylkene legges sammen og blir med over i nytt fylke.  
 • E-lydbøker kommer ikke på kulturfond. Det vil bli kjøpt inn færre e-lydbøker til voksne, mens e-lydbøker til barn prioriteres.
 • Lånerne får beholde reservasjonene sine. De vil bli plassert i en mest mulig rettferdig kø, som styres av reservasjonstidspunktet. Lånere kan i en del tilfeller oppleve at køen går fortere, siden pakkelisenser legges sammen og tilgjengeligheten dermed øker. I andre tilfeller kan de oppleve det motsatte, for eksempel hvis et av fylkene har svært mange reservasjoner på en bok.  
 •  Bibliotekenes egne hyller blir med over til nytt fylke. 
 • Alle brukere (bibliotekansatte) i Troms og Finnmark, inkludert deres respektive tilganger/roller, vil bli flyttet over til nytt fylke. Inviterte brukere vil bli slettet. Vi flytter kun aktive brukere.  
 • Innkjøp foretas av Tromsø bibliotek og byarkiv i samarbeid med fylkesbiblioteket. Innkjøpsforslag kan sendes tanmayo.olsen@tffk.no eller mads.munkvold@tffk.no. Oppgi forfatter og tittel og om det er ebok eller elydbøk som ønskes.

Redigere

BookBites og e-lydbøker

Vi kjøper e-lydbøker for barn, men det vil ikke bli kjøpt inn e-lydbøker for voksne til BookBites. Dette fordi vilkårene for utlån av disse er for dårlige og at prisen på e-lydbøkene er for høy. E-lydbøker inngår ikke i kulturfondordningen.

Innkjøp av e-bøker gjøres av Troms fylkesbibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv i samarbeid. Alle folkebibliotek i Troms kan gå inn i BS Ebok og se hvilke e-bøker som er tilgjengelige for kjøp, og sende innkjøpsønsker til oss.

Utlån av ebøker er enten utlån av lisens eller av klikk. Forskjellen er:

 • Ebøker på lisens er kjøpte ebøker og ebøker som kommer på kulturfond. Ebøker på kulturfond har ingen øvre grense for antall utlån. En kjøpt lisens kan lånes 10 ganger. Etter 10 utlån må eboka kjøpes på nytt. Utilgjengelige ebøker på lisens er ebøker som er utlånt eller hvor antall utlån er over 10 og boka ikke er kjøpt inn igjen.
 • En lisens – både kjøpt og kulturfond, går over til klikk etter to år. Klikk kan lånes et ubegrenset antall ganger. Man betaler for hvert klikklån. Utilgjengelige ebøker på klikk er fordi det ikke er penger på klikkbudsjettet.

Anbefaling av ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker

2. mai 2016 presenterte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek.
Fylkesbiblioteksjefene har hatt en grundig gjennomgang av Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek, og sendte denne uttalelsen til Nasjonalbiblioteket 20. mai.

Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek

illustrasjonsbilder e-bok

Den 8. juni 2015 ble Kulturdepartementets utredning om e-bøker og utlån i bibliotek lansert. Dette er et dokument som la grunnlaget for departements utforming av den nasjonale bibliotekstrategien som ble lagt fram 13. august 2015. Utredningen er utført av Rambøll og viser at de prøveordningene som er satt i gang har fungert godt og at brukerne er svært tilfredse med tilbudet. Rambøll anbefaler i fremtiden en blandingsmodell av klikkmodell og lisensmodell, både for å ta vare på både bibliotekenes interesse og forlagenes interesse, som et innspill til forhandlingene som skal opp til høsten. Bibliotekarforbundet har oppsummert og uttalt seg om utredningen på sine nettsider.

Artikler om e-bøker i folkebibliotek

 • Nasjonalbiblioteket sin skriftserie Bibliotecha Nova skriver i nr. 4/13 om Digital formidling. Nummeret har en artikkel om e-bøker i norske folkebibliotek (s. 72)
 • Bibliotekarforbundet skriver om e-bøker på Facebook