Aktuelt

Sammenslåing av konsortier i Troms og Finnmark

BookBites og e-lydbøker

Vi kjøper e-lydbøker for barn, men det vil ikke bli kjøpt inn e-lydbøker for voksne til BookBites. Dette fordi vilkårene for utlån av disse er for dårlige og at prisen på e-lydbøkene er for høy. E-lydbøker inngår ikke i kulturfondordningen.

Innkjøp av e-bøker gjøres av Troms fylkesbibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv i samarbeid. Alle folkebibliotek i Troms kan gå inn i BS Ebok og se hvilke e-bøker som er tilgjengelige for kjøp, og sende innkjøpsønsker til oss.

Utlån av ebøker er enten utlån av lisens eller av klikk. Forskjellen er:

 • Ebøker på lisens er kjøpte ebøker og ebøker som kommer på kulturfond. Ebøker på kulturfond har ingen øvre grense for antall utlån. En kjøpt lisens kan lånes 10 ganger. Etter 10 utlån må eboka kjøpes på nytt. Utilgjengelige ebøker på lisens er ebøker som er utlånt eller hvor antall utlån er over 10 og boka ikke er kjøpt inn igjen.
 • En lisens – både kjøpt og kulturfond, går over til klikk etter to år. Klikk kan lånes et ubegrenset antall ganger. Man betaler for hvert klikklån. Utilgjengelige ebøker på klikk er fordi det ikke er penger på klikkbudsjettet.

Problemer med tilgang, lån eller lesing i BookBites meldes til fylkesbiblioteket. Det er viktig å få med informasjon om:

 • hvilken versjon av app’en låner har
 • hvilken leseenhet låner har – type og modell
 • send gjerne bilde av feilmelding
 • gi en god, punktvis beskrivelse av problemet

Hvordan lage bokhyller i BookBites:

Se veiledning fra Biblioteksentralen her.

Kom i gang med BookBites:

Se veiledning fra Biblioteksentralen her.

 1. Last ned appen BookBites fra Google Play eller App Store
 2. Opprette en bruker og velg ett passord. Låner kan registrere seg med ident på Facebook, Google eller e-postadresse.
 3. Logg inn med lånernummer og PIN-kode fra biblioteket
 4. Velg ditt bibliotek i BookBites, det samme som det fysiske hovedbiblioteket.

Hvis låner er registrert ved flere bibliotek, kan låner også låne fra disse. Troms konsortium regnes som et bibliotek.

I BookBites kan du låne, reservere og lese elektroniske bøker. Du kan ha 5 lån samtidig og det er 21 dagers lånetid.

Anbefaling av ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker

2. mai 2016 presenterte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek.
Fylkesbiblioteksjefene har hatt en grundig gjennomgang av Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek, og sendte denne uttalelsen til Nasjonalbiblioteket 20. mai.

Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek

illustrasjonsbilder e-bok

Den 8. juni 2015 ble Kulturdepartementets utredning om e-bøker og utlån i bibliotek lansert. Dette er et dokument som la grunnlaget for departements utforming av den nasjonale bibliotekstrategien som ble lagt fram 13. august 2015. Utredningen er utført av Rambøll og viser at de prøveordningene som er satt i gang har fungert godt og at brukerne er svært tilfredse med tilbudet. Rambøll anbefaler i fremtiden en blandingsmodell av klikkmodell og lisensmodell, både for å ta vare på både bibliotekenes interesse og forlagenes interesse, som et innspill til forhandlingene som skal opp til høsten. Bibliotekarforbundet har oppsummert og uttalt seg om utredningen på sine nettsider.

Artikler om e-bøker i folkebibliotek

 • Nasjonalbiblioteket sin skriftserie Bibliotecha Nova skriver i nr. 4/13 om Digital formidling. Nummeret har en artikkel om e-bøker i norske folkebibliotek (s. 72)
 • Bibliotekarforbundet skriver om e-bøker på Facebook