Aktuelt

Anbefaling av ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker

2. mai 2016 presenterte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek.
Fylkesbiblioteksjefene har hatt en grundig gjennomgang av Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek, og sendte denne uttalelsen til Nasjonalbiblioteket 20. mai.

Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek

illustrasjonsbilder e-bokDen 8. juni ble Kulturdepartementets utredning om e-bøker og utlån i bibliotek lansert. Dette er et dokument som skal bistå departementet i utformingen av den nasjonale bibliotekstrategien som blir lagt fram 13. august i år. Utredningen er utført av Rambøll og viser at de prøveordningene som er satt i gang har fungert godt og at brukerne er svært tilfredse med tilbudet. Rambøll anbefaler i fremtiden en blandingsmodell av klikkmodell og lisensmodell, både for å ta vare på både bibliotekenes interesse og forlagenes interesse, som et innspill til forhandlingene som skal opp til høsten. Bibliotekarforbundet har oppsummert og uttalt seg om utredningen på sine nettsider.

Oppsummering fra møte med Biblioteksentralen mai 2015

 1. E-lån Troms – portalen
  De nye funksjonene ‘Sist innleverte’ og ‘Mest lånte’ baserer seg på ALLE e-bøkene i BS Weblån, ikke kun for det som lånes i Troms. Det jobbes med å knytte BS Weblån mot biblioteksystemene, slik at man skal kunne generere reservasjonsmeldinger. På sikt ønsker man å integrere portalen helt i biblioteksystemet. Låneren vil da kun ha ei ‘Mappe’ å forholde seg til. Det vil fortsatt ikke være mulig å levere inn før forfall. Max antall samtidige lån er endret til 20.
 1. E-lydbøker
  Foreløpig er det ikke mulig å laste ned e-lydbøker, og av den grunn har BS valgt å ikke selge e-lydbøker.
 2.  APP for BS Weblån.
  Denne er ferdig utviklet for IOS, men ikke for Android. Det er uvisst når den kommer. App’en vi ha bedre søkemuligheter og et ryddigere oppsett. Det er ikke mulig å forstørre teksten i app’en. App for Win 8 vil komme etter at app for Android er på plass.
 1. Listen over e-bok-lesere vil bli oppdatert. (Listen finner du ved å klikke på det grønne ikonet under informasjon om den enkelte tittelen.)
 1. Epub er det filformatet som brukes for å lage e-bøker. Epub 2 brukes for bøker med kun tekst. Billedbøker publiseres i epub 3. Dagens lese-enheter er ikke utviklet for epub 3, derfor har Biblioteksentralen valgt å ikke selge billedbøker i epub 3.
 1. BS jobber med å kunne tilby e-bøker på engelsk, spesielt e-bøker for ungdom.

E-lydbøker i E-lån Troms

Situasjonen for e-lydbøker:

 • E-lydbøkene kan kun spilles av på PC i Windows Media Player og på noen eldre MP3-spillere som benytter Windows Media Player.
 • E-lydbøker som kjøpes nå før andre avspillingsenheter er tilgjengelige, kan senere lastes ned og spilles av på andre enheter.
 • Biblioteksentralen arbeider med å tilrettelegge muligheten for å spille av på andre enheter enn PC.

Fylkesbiblioteket har i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv utarbeidet innkjøpskriterier for e-medier. Vi har tatt hensyn til brukergrupper,  tilbudet av titler og av tekniske avspillingsmuligheter, og økonomi.

Fordi tilbudet av titler og avspillingsmuligheter av e-lydbøker for tiden er begrenset, har vi ikke annonsert tilbudet foreløpig. Vi har likevel kjøpt inn noen titler til voksne for å se hvordan tilbudet blir mottatt. Vi har også kjøpt inn nye titler for ungdom (merket mu i BS Nettbutikk). Vi kommer ikke til å kjøpe inn e-lydbøker for barn foreløpig.

For spørsmål og kommentarer til e-lydbøker ta kontakt med elantroms@tromsfylke.no (eller Trine og Tanmayo på fylkesbiblioteket).

 

Tips til artikler og annet om e-bøker i bibliotek

 

E-bøker frå Nasjonalbiblioteket og Bokselskap.no

Lån e-bøker hos Nasjonalbiblioteket

E-bok frå NB

Det er ikkje berre i E-lån Troms du kan laste ned e-bøker. Nasjonalbiblioteket har no digitalisert fleire norske bøker som har falt i det fri. Det same har Det norske selskap på nettsida www.bokselskap.no.

Nasjonalbiblioteket har satt seg som mål å digitalisere 100 norske klassikarar i år. Her finn ein både skjønnlitteratur og sakprosa som spenner heilt tilbake til 1700-talet.

Alle bøkene fins som epub-filer. Det betyr at ein kan laste dei ned på same måte som bøker frå
E-lån Troms.

Les meir om prosjektet hjå NB.

 

 

Kurs i E-lån Troms