Aktuelt

Anbefaling av ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker

2. mai 2016 presenterte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek.
Fylkesbiblioteksjefene har hatt en grundig gjennomgang av Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek, og sendte denne uttalelsen til Nasjonalbiblioteket 20. mai.

Utredning om e-bøker og utlån i bibliotek

illustrasjonsbilder e-bok

Den 8. juni 2015 ble Kulturdepartementets utredning om e-bøker og utlån i bibliotek lansert. Dette er et dokument som la grunnlaget for departements utforming av den nasjonale bibliotekstrategien som ble lagt fram 13. august 2015. Utredningen er utført av Rambøll og viser at de prøveordningene som er satt i gang har fungert godt og at brukerne er svært tilfredse med tilbudet. Rambøll anbefaler i fremtiden en blandingsmodell av klikkmodell og lisensmodell, både for å ta vare på både bibliotekenes interesse og forlagenes interesse, som et innspill til forhandlingene som skal opp til høsten. Bibliotekarforbundet har oppsummert og uttalt seg om utredningen på sine nettsider.

Artikler om e-bøker i folkebibliotek

  • Nasjonalbiblioteket sin skriftserie Bibliotecha Nova skriver i nr. 4/13 om Digital formidling. Nummeret har en artikkel om e-bøker i norske folkebibliotek (s. 72)
  • Bibliotekarforbundet skriver om e-bøker på Facebook

Norske e-bøker fra Nasjonalbiblioteket og Det norske bokselskap

Lån e-bøker hos Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har digitalisert flere norske bøker som har falt i det fri. Det samme har Det norske selskap på nettsida www.bokselskap.no.