Digitale ressurser

Brosjyren ‘Hei du! Vil du vite mer?‘ om tilgjengelige digitale ressurser i folkebibliotekene i Troms

Digitale ressurser som er fritt tilgjengelig i alle folkebibliotek i Troms:
Atekst
Norske aviser i fulltekst – kun tilgjengelig i bibliotekets lokaler. Brukermanual for Atekst.

PressReader
En avis- og magasinportal med over 7000 publikasjoner på mer enn 60 språk. Publikasjonene er i fulltekst og
dagsferske. Mer om hvordan PressReader kan brukes.
Idunn
En tidsskriftsdatabase med artikler i fulltekst fra over 50 fagtidsskrift - kun tilgjengelig i bibliotekets lokaler.

Digitale ressurser som er tilgjengelige overalt:

BookBites
Lån bøker direkte på lesebrett eller telefon.
Webdeweysearch
WebDeweySearch er en systematisk inngang til Biblioteksøk. Man kan enten søke på et ord og se hvilke emnehierarkier ordet tilhører, eller bare bla i de forskjellige hierarkiene. Trefflisten lenker til postene i Bibliotesøk som har dette emnenummeret.
Slektshistoriske kilder
Dette er en oversikt over kirkebøker, folketellinger og en del andre historiske kilder for Troms fylke.
FilmbiblogoFilmbib
En filmstrømmetjeneste. Se kortfilmer og dokumentarfilmer med ditt nasjonale lånekort.
Helsebiblioteket
Finn informasjon om helse, sykdommer og behandling.