Bilder fra Troms

Nedenfor er en oversikt over hvor vi kan finne bilder fra Troms på nettet. Listen er ikke utfyllende, og vi ønsker tips til ressurser som ikke er på lista.

Du finner mer om opphavsrett i ABM-skrift #45: På rett hylle med åndsverkloven.  Nasjonalbibliotekets jurister kan kontaktes ved spørsmål. 

Bildesøk Troms

Digitalt museum

Har blant annet bilder fra

  • Nord-Troms museum
  • Deanu/Tana museum
  • Deanu ja Varjjat/Tana og Varanger museum
  • RiddoDuottarMuseat/Samisk Kulturhistorie
  • Saviomuseet
  • Svalbard museum
  • Varanger museum
  • Varanger samiske museum

Nord-Norske fotosamlinger

Andre

  • Preus museum – register over samlinger, fotografer og samlingers eiere. Lenker ikke til bildene