Litterære turmål i Troms

Eksempel på plakat med turmål i Bardu

I anledning Bokåret 2019 har vi ønsket å gi folk på tur en litterær opplevelse. Kampanjen vil synliggjøre Bokåret 2019, forfattere fra Troms og de lokale folkebibliotekene– gjennom oppslag i form av en laminert plakat i A4-format.

Plakaten er plassert på turmålet og inneholder et tekstutdrag av en forfatter som har tilknytning til kommunen og hilsen fra det lokale biblioteket.  Plakaten utstyres med link til bibliotekenes nettside. I tillegg oppfordres folk til å være med på vår lesekampanje Troms leser nordnorsk.

Vi har til sammen 25 utvalgte turmål i 14 kommuner i Troms fylke.