Litteraturlister

Her ligger litteraturlister som er brukt i Tromsungdom leser de siste årene. Listene er utarbeidet av dyktige bokpratere og presenterer aktuell samtidslitteratur, primært for elever som går første året på videregående. Listene er klare i desember hvert år og legges ut fortløpende.

Litteraturliste 2021

Litteraturliste 2020 med omtaler

Litteraturliste 2020

Litteraturliste 2019 med omtaler

Litteraturliste 2019

Litteraturliste 2018 med omtaler

Litteraturliste 2018

Litteraturliste 2017

Litteraturliste 2017 komprimert

Litteraturliste 2016