Lesekampanjer

Foto: W. Ratama

Glade barn viser fram diplomene sine.

I år som i fjor tilbys to ulike lesekamkpanjer i Troms. Sommerles og Les for svingende. Begge kampanjene retter seg mot barn og unge fra 1. til 7. klasse. Begge kampanjene har oppstart 1. juni og avsluttes 31. august. 

Nå når fristene for påmelding er passert, kan vi notere at i Troms vil det kjøres 21 lesekampanjer i 19 kommuner. I tillegg deltar Bok- og kulturbussen og Longyearbyen bibliotek, og da lander vi på tilsammen 23 lesekampanjer. 

Trenger du tips om bøker til bruk i formidling og til utstilling, finnes dette på bibliotekenes nettsider under fanen Hvem er du? Det er også lurt å lose lånerne inn på nettsiden, slik at de blir kjent med den og kan velge bøker selv.  

IBBYs nettsider finnes lister over barne- og ungdomslitteratur fra 2015 og frem til 2017.

Bloggen til Samisk bibliotektjeneste har veldig god oversikt over samisk litteratur og bøker om samer og samiske forhold. I år får vi laget plakater og lesekort på samisk, som sendes ut til alle bibliotekene. Vi ønsker tilbakemelding på om dette er noe som bør tilbys i framtiden.

I fjor deltok barn og unge fra 14 bibliotek i fylket og det ble lest over 2000 bøker. Vi håper og tror at tallet for 2019 blir høyere. Vi ber derfor om at alle leverer tall over antall bøker som blir lest i din kommune.

Begge kampanjene avsluttes 31. august. Et lite tips i den anledning er å slå sammen markeringen av Nasjonal bibliotekdag og eventuell bokfest for å markere slutten av lesekampanjen. Melita i Skånland gjorde det i fjor og hadde stor suksess.