IBBY 2016

IbbyIBBYS høstkurs legger ut på veien for sekstiendende gang i år, og bringer med seg en gjennomgang av årets utgivelser innenfor barne- og ungdomslitteraturen.

 

 

IBBY – arrangementer i  Troms (For påmelding se programmet)

Torsdag 8. desember i Tromsø Programmet finner du her. Frist for påmelding er fredag 2. desember.
Fredag 9. desember i Lenvik. Programmet finner du her. Frist for påmelding er fredag 2. desember.
Tirsdag 24. januar 2017 er det lyd/bildeoverføring for Nord-Tromsbibliotekene og Harstad. Programmet finner du her. Frist for påmelding er tirsdag 17. januar 2017.

Litteraturlister for Ibbys høstkurs
Bildebøker-2016
Barnebøker-2016
Ungdomsbøker-2016
Faktabøker-2016
Samiske barne-og ungdomsbøker-2016

Skulle det være andre bibliotek i fylket som ønsker arrangement, eller være med på lyd/bildeoverføringen må de snarest ta kontakt med fylkesbiblioteket.

Pris:
Grunnpakka er på 17 000.- og inkluderer barne-, billed- og ungdomsbøker. Reise og opphold for foreleserne inngår i summen. Ønsker dere også årets faktabøker kommer det 3 000,- i tillegg, altså 20 000.-. Troms fylkesbibliotek dekker 7 000,- av grunnpakken.
Også i år dekker IBBY de ekstra kostnadene med oppkobling til lyd/bilde. Dere står fritt til å streame etc. på egenhånd, men skal foredragene bli liggende ute på nett ønsker IBBY en godtgjørelse for det. Dette avtales separat.

Utstyr:
Under foredragene blir det vist powerpoint-presentasjoner, så vi er avhengig av at dere stiller med pc/laptop og prosjektor. I tillegg er mikrofon veldig kjekt å ha, med mindre lokalet er svært lite. Mange samarbeider med bibliotek eller bokhandel om utstilling av bøker.

Forelesere i år er:
Gjertrud Øveland, Barne- og ungdomsbibliotekar på Stovner. Gjertrud er tidligere norgesmester i formidling, og arbeider tett med barn og unge hver eneste dag. Gjertrud foreleser om årets barnebøker og faktabøker

Agnethe Gulbraar, Formidler og ungdomsbibliotekar på Oppegård bibliotek. Agnete har holdt på med formidling nesten lengre enn hun selv kan huske, og reist mye rundt på alle trinn. Agnete foreleser om årets ungdomsbøker.

Anne Schäffer, Kritiker for barnebokkritikk, Numer og Periskop. Anne har en lang bakgrunn innen billedbøker og illustrasjon, og vil forelese om årets billedbøker.

Edel Olsen, rådgiver Troms fylkesbibliotek: Samisk litteratur

I år tilbys også kurset «Boka er for alle» i regi av Leser søker bok.

Kurset retter seg mot skolebibliotekarer, bibliotekarer og lærere og har fokus på de lettleste bøkene og de svake leserne.
Leser søker bok sier:

Hvert år leser vi og vurderer alle barne- og ungdomsbøkene og vurderer de etter våre kriterier for hva en lettlest bok er.
De bøkene som fyller kriteriene, legger vi ut på søketjenesten Boksøk.no
De aller beste lettlest bøkene kommer på 100-lista.

Vi betaler for egne kostnader, men følger IBBYs turneplan og forhåpentligvis får en halvtime-time til å snakke om lettlest litteratur.

Vi opplever at både lærere og bibliotekarer sliter med å finne bøker som egner seg til de svakeste leserne.

Med dette kurset ønsker vi å have kunnskapen på dette feltet. Boka er for alle plakat