Ungdomsbokbad

Som en del av prosjektet vil vi også ha ungdomsarrangementer noen steder i fylket, hvor ungdom leser og bokbader forfatteren etterpå. Vi ønsker at i alle fall to av forfatterne som engasjeres har skrevet bøker som har appell til yngre lesere. Utvalgte ungdommer skal få opplæring i å intervjue forfattere for bokbad.

Bibliotekene gjør avtaler med sine lokale skoler og engasjerte lærere som ønsker å kjøre opplegegt sammen med sin klasse. Biblioteket forplikter seg til å:

  • Delta på seminar i Tromsø sammen med læreren/lærerne 1 dag – OBS! Datoen for seminaret er flyttet til 13. september 2019
  • Delta på tre timer forberedelser sammen med klassen/læreren
  • Delta/tilrettelegge selve bokbad-arrangementet

Les mer om bokbad-metoden
Streaming fra Nyhus-seminaret på Nasjonalbiblioteket der Barnebokbad ble presentert

Tips fra kursleder Vilde Kamfjord

«Forsøk å få flere lærere (minst to) fra hver skole med på kurs (sammen med bibliotekarene). Da kan de være samtaleledere for hverandres klasser. I tillegg er plusseffekten at metoden, som jo er pedagogisk, blir skikkelig værende igjen på skolen. Og etter hva vi erfarer, er dette er verktøy som lærerne både verdsetter, og bruker, langt mer enn «bare» ved lesing av skjønnlitteratur.

Så kan bibliotekene være ressurser ved valg av bøker, og f.eks. fasilitere selve arrangementet. Og så kan de i tillegg være samtaleledere i grupper når det passer seg slik. Og det fine er at det er ganske lett å få ting til, når flere snakker «samme språk», altså at flere vet hva det dreier seg om. Og for elevenes del er det så mye mere utbytte å hente, både av lesing og læring».