Lesesirkler

Hvordan komme i gang med lesesirkel. Av Lene Kjølås fra Tromsø bibliotek og byarkiv

 • Finn fast tidspunkt, for eksempel en gang i måneden
 • Forvent at boka er lest på forhånd, boka må være tilgjengelig i god tid i forveien. Kan kjøpe flere eksemplarer eller låne fra andre bibliotek. Lengre ned ligger liste over hvilke bøker Tromsø bibliotek og byarkiv har mange av på magasin

Gode tips

 • Sørg for at alle deltagere åpner munnen. Vi starter alltid med en kort runde rundt bordet. Alle sier navnet sitt og helt kort hva de synes om boka.
 • Styr samtalen. Be folk om å signalisere at de vil ha ordet, eller bare til å ta ordet dersom det er ledig. Litt streng styring i starten kan være greit. Noen er veldig taleføre, andre må bli varme før de tør hive seg utpå. Men det er deres samtale, ikke litterær kritikk. Skal være givende og hyggelig.
 • Ikke være redd for stille kritiske spørsmål til boka.
 • Stopper samtalen litt opp er det fint å ha forberedt sider fra boka man kan lese høyt. Setter praten på gli igjen.

Planlegg i god tid

Vi bestemte høstens bøker tidlig på våren, og vi gikk ut med det tidlig slik at folk fikk tid til å lese bøker. Og vi fikk tid til å planlegge høsten godt.

Høsten 2018: Vi satte opp Berge av Jan Kjærstad som septemberbok. Og vi inviterte han på besøk. Lesesirkel (12 deltagere) tirsdag og Tony bokbadet han onsdag. Da kom det 80 stykker. Motiverende for Kjærstad å komme til oss, han likte at vi hadde koblet besøket opp mot lesesirkel. Det ble spørsmål fra leserne gjennom bokbaderen.

Oppsummering

 1. Idestadiet. Hvem vil være med? Finn fast tidspunkt
 2. Enkel servering.
 3. Skaff bøkene.
 4. Gjør kjent i god tid. Inviter. Oppslag fysiske og digitale.
 5. Forbered deg. Les boka godt, lag spørsmål, lag kort innledning om bok og forfatter. Forbered deg til at du skal lede samtalen.

Lesesirkel-eksemplarer

Arvola, Ingeborg Neiden 1970 20 eks.
     
Frobenius, Nikolai Kongonotatene 14 eks
Harstad, Johan Ferskenen 14 eks
Healey, Emma Elizabeth er borte 12 eks
Høyer, Ida Hegazi Fortellingen om øde 8 eks
Kjærstad, Jan Berge 20 eks
     
Nilssen, Olaug Tung tids tale 11 eks
     
Petterson, Per Menn i min situasjon 17 eks
Renberg, Tore Du er så lys 10 eks
Sveen, Lars Petter Fem stjerner 13 eks
Tiller, Carl Frode Begynnelser 13 eks
Uri, Helene Hålke 17 eks

Punkter fra Camilla Sørbyes kurs om lesesirkler 25. november 2015 i prosjekt «Folkebibliotek som litteraturhus»

Camilla Sørbye er rådgiver ved Oppland fylkesbibliotek.

Den perfekte lesesirkel

 • Hvem er med?
 • Ulike personer – ikke for godt kjente, men like å lese. Trenger ikke å ha lest verdenslitteraturen.
 • Hvor mange? 6-8 personer
 • Leser ulike ting. Hver deltaker har et forslag, fordeler forslagene. Ei bok per måned.
 • Møtes helst på biblioteket
 • Fast tidspunkt
 • Fast tidsramme
 • Forventer at alle leser og bidrar, men dersom noen ikke har lest, blir de ikke kasta ut.
 • God flyt – alle kommer til orde
 • De beste samtalene handler om tema
 • Enkel bevertning når man møtes
 • Lesesirkelleder
  • Strukturere samtalen
  • Saklighet, nøkternhet
  • Gjøre premissene veldig klare
  • Ta i bruk deg sjøl når du skal lede boksirkler
 • Liste deles ut og alle skriver på første samling
 • Publikums interesser
 • Sosialt – deltakelse – tilhørighet – glede
 • Leselyst
 • Leseferdighet

Lesetips

 • Rachel von Riel: Det leservennlige biblioteket, NB (2011) Kapittel 7. Lesesirkler
 • Åse Kristine Tveit: Innganger. Om lesing og litteraturformidling, Fagbokforlaget (2004) kapittel 9. Litteraturgrupper – lesesirkler.
 • Bokanmeldelser/omtaler av den aktuelle boka

Hvilke spørsmål kan man bruke?

Start med åpne spørsmål:

 • Hva slags tekst er dette?
 • Hva handler den om?
 • Hvem forteller?
 • Hvilke karakterer finnes?
 • Hvor befinner de seg?
 • Hva slags miljø er det som beskrives?
 • Hvilket tidsrom dreier det seg om?
 • Hva skjer?

Følg opp med mer utdypende spørsmål:

 • Hvor plasserer fortelleren seg i forhold til karakterene?
 • Hvordan oppfatter dere hovedpersonen/de andre karakterene?
 • Finnes det et vendepunkt i historien?
 • Hva tenker dere om begynnelsen og slutten?
 • Hva handler teksten egentlig om?

Oversikt over romaner Tromsø bibliotek og byarkiv har flere eksemplarer av. Filialenes eksemplarer er ikke tatt med i oversikten. Andre bibliotek i fylket må gjerne fjernlåne.