Arbeidsgruppe

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra regionene og fylkesbiblioteket. Gruppa består av:

  • Marit Andersen Somby, Troms fylkesbibliotek
  • Wenche Ratama, Skjervøy folkebibliotek
  • Nina Høgmo, Lenvik folkebibliotek
  • Tony Bjerketveit, Tromsø bibliotek og byarkiv
  • Anne Gerd Lehn, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms
  • Stine Iversen, Harstad bibliotek