Arbeidsgruppe

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra regionene og fylkesbiblioteket. Gruppa består av:

  • Marit Andersen Somby, Troms fylkesbibliotek
  • Wenche Ratama, Skjervøy folkebibliotek
  • Nina Høgmo, Lenvik folkebibliotek
  • Tony Bjerketveit, Tromsø bibliotek og byarkiv
  • Ikke avklart – (representant fra Sør-Troms)

Fylkesbiblioteket og arbeidsgruppa vil ha ansvar for logistikk. Det vil blant annet si å gjøre avtaler med forfattere og andre eksterne bidragsytere, lage informasjonsmateriell og koordinere felles markedsføring.

Arbeidsgruppa vil også ha ansvar for å gjøre vårt fylke synlig i de nasjonale kanalene som opprettes i forbindelse med Bokåret 2019, blant annet hjemmeside, felles arrangementskalender og i TV, radio og aviser. Vi vil samarbeide med de nasjonale samarbeidspartene der hvor det er naturlig. Det enkelte bibliotek sørger for sitt lokale arrangement, inviterer samarbeidsparter og informerer lokalt.

Møtereferater:
Møte 21. juni 2018