Ansvarsfordeling

Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket har hovedansvar for felles synliggjøring, avtaler og praktisk og økonomisk koordinering.

 • Økonomi og budsjett
 • Gjøre avtaler med forfattere/bidragsytere – honorar/kontrakt mm
 • Lage turnéplaner sammen med regionene
 • Bestille reiser og overnatting
 • Koordinere samarbeid med nasjonale og regionale aktører/samarbeidsparter
 • Lage informasjons- og profileringsmateriell (også til nettsidene)
 • Følge med på hva som skjer nasjonalt
 • Profilere Troms i nasjonale kanaler
 • Involvere fylkesråden
 • Sende ut felles pressemeldinger

Regionenes ansvar

 • Utarbeide program for sin region – forfatterbesøk, tidspunkt og gjennomføring.
 • Andre arrangement gjennom året

Arbeidsgruppas ansvar

 • Koordinere i egen region i samarbeid med prosjektleder
 • Være diskusjonspartner, gi tilbakemeldinger på forespørsler fra fylkesbiblioteket
 • Være behjelpelig med profilering og informasjon til og fra regionen/fylkesbiblioteket

Det enkelte bibliotek

 • «Kartlegge» lokalt litteraturmiljø, knytte nettverk
 • Profilering lokalt og på sosiale medier
 • Kontakte lokal presse
 • Formidle bøkene, f.eks. gjennom utstillinger, samtaler, boksirkler, på nett – eventuelt hente inn lokale krefter/samarbeidsparter
 • Arrangere forfattermøter – gjerne i samarbeid med andre, nabokommuner m.fl
 • Legge til rette for streaming/lyd-bilde