Bokåret 2019

Folkebibliotekene i Troms har sammen med fylkesbiblioteket søkt og fått tildelt kr 450 000 fra Nasjonalbiblioteket for å markere Bokåret 2019.

I vårt budsjett for Bokåret 2019 har vi en liten pott med midler som kan brukes til oppgradering og innkjøp av utstyr som trengs i forbindelse med Bokåret-arrangement i bibliotekene. Midlene tildeles fortløpende, meld inn behov i en e-post til marit.andersen.somby@tromsfylke.no.

Målet vårt er å inspirere til leseglede og leselyst gjennom møter med skjønnlitteratur. Arrangementer der publikum deltar og samhandler, deler sine tanker og knytter nettverk er blitt veldig populært og viktig for mange. For bibliotekene vil dette også skape gode synergieffekter ved at man knytter nærmere kontakt med lokale lesere og leseforeninger, synliggjør biblioteket som en god arena for møter i lokalsamfunnet, utvider sitt tilbud innen lesestimulering og formidling og øker bokutlånet.

15. januar ble Bokåret 2019 sparket i gang med 18 ulike arrangementer under parolen «Med nordlyset som leselys».

Vi hadde oppstartsmøte i Tromsø (og på lyd/bilde) 10. januar med 17 deltakere – hvor tema var «å lede lesesirkler», organisering og ansvarsfordeling. 

I etterkant av møtet har arbeidsgruppa blitt enig om å gjennomføre regionale møter i mars for å bestemme hvordan regionene skal jobbe med Bokår-satsingen. Vi ønsker å organisere arbeidet på denne måten for å sikre at prosjektet er godt forankret i kommunene og at regionene dermed vil ha større eierskap til det som skal skje i løpet av året.

Fylkesbiblioteket tar ansvar for alt som har med avtaler, bestilling av billetter (og annet praktisk) og økonomi å gjøre. Se ansvarsfordeling i egen fane.

Vi har et eget «prosjekt i prosjektet» rettet mot ungdom – ideen er å samarbeide om et opplegg der ungdomsskole- og videregåendeskoleelever, sammen med bibliotekar og lærer, lærer en metode og gjennomfører et eget arrangement der de «bokbader» en forfatter. Les mer om ungdomsbokbad i egen fane.

Vi håper at samarbeidet rundt Bokåret 2019 vil gi oss og bibliotekets publikum mange flotte opplevelser! Vi skal dele gode ideer for hvordan man kan formidle litteratur på nye og spennende måter i bibliotekene – uansett størrelse og tilgjengelige ressurser. Ressurssiden er også deres – send inn gode forslag, bilder fra arrangementer med mer, så legger vi dem ut her så alle får tilgang til det. Se egen fane «Hvordan?»

 

Når skal det skje?

Vi har i utgangspunktet bestemt oss for noen formidlingsuker – men det er ingenting i veien for at regionene kan velge andre tidspunkt som passer for dere.

Uke 17 og 18 og ukene 43 – 47.