Bokåret 2019

Folkebibliotekene i Troms har sammen med fylkesbiblioteket søkt og fått tildelt kr 450 000 fra Nasjonalbiblioteket for å markere Bokåret 2019.
Målet vårt er å inspirere til leseglede og leselyst gjennom møter med skjønnlitteratur. Arrangementer der publikum deltar og samhandler, deler sine tanker og knytter nettverk er blitt veldig populært og viktig for mange.
For bibliotekene vil dette også skape gode synergieffekter ved at man knytter nærmere kontakt med lokale lesere og leseforeninger, synliggjør biblioteket som en god arena for møter i lokalsamfunnet, utvider sitt tilbud innen lesestimulering og formidling og øker bokutlånet.

Åpen lesesirkel, bokbad og forfatterbesøk
I løpet av Bokåret 2019 ønsker vi å oppmuntre til at at det dannes lesesirkler i flest mulig bibliotek i fylket. Bibliotekene er arena for de som er glad i å lese og ønsker å møte andre med samme interesse. Deltakerne har lest boka på forhånd og står for samtalen ledet av en lesesirkelleder. Boksirklene skal være uformelle og trivelige samtaler om litteratur.
I etterkant inviteres fire forfattere som har blitt lest til forfatterkvelder i bibliotekene. Dette arrangeres som flere turneer med forfatterne i samarbeid med regionene og tilbys også som lyd/bilde-overføring eller streaming.

Vi ønsker at to av forfatterne som engasjeres har skrevet bøker som også har appell til yngre lesere.