Samenes nasjonaldag

6. februar er samenes nasjonaldag. I Troms bruker vi hele uke 6 på markeringen. Vi oppfordrer til at dere lager arrangementer og utstillinger i eget bibliotek. Flere av dere har lokale forfattere eller andre som kan være aktuelle å bruke. Fylkesbiblioteket har en liten pott med midler som kan brukes i forbindelse med arrangementer i tilknytning til markeringen. For eksempel deler av honorar og lignende. Meld behov til linda.m.tindholm@tffk.no 

Også i år har Samisk bibliotektjeneste laget bloggpost i anledning dagen. Her finner dere tips om bøker, filmer, Podcaster med mer. Vi har valgt å spesielt fremheve to-språklige bøker. Edel har trukket frem noen av bøkene og disse kan være fine å bruke i en utstilling. Bloggposten oppdateres fortløpende, så det er lurt å følger med her. Samenes nasjonaldag 6. februar og samisk uke 2020.

Bok- og kulturbussen har med forfatterne Janne Olsby og Tone Elvebakk, som leser fra sin siste bok om Elle og Ándá. Tilsammen tre skoler og sju barnehager får besøk. I tillegg finner du bussen på stand utenfor Trondenes Historiske Senter fra kl. 15.30 til kl. 18.00. Åpning og underholdning mellom kl. 18.00 og 19.00 inne på senteret.

Andre arrangementer.
Senter for Nordlige folk i Manndalen i samarbeid ed Giellasiida/Samisk språksenter og Riddu Riddu Festival.

Samisk uke i Tromsø har ulike arrangementer i regi av Gáisi språksenter og Tromsø kommune.
Har dere tips om andre som burde vært nevnt, send gjerne e-post til linda.m.tindholm@tffk.no

Vi har sendt dere til sammen seks samiske kortspill med brukerveiledning. Spillene er en morsom måte å lære samiske ord for farger, tall og hvordan vi hilser på hverandre på samisk. I en e-post dere har mottatt finner dere også ulike typer materiell, plakater og linker som kan brukes. (Filene som ligger vedlagt e-posten er kun til bruk i biblioteket og skal ikke spres til andre eller legges ut på nettsidene)

Disse YouTube-filmene er også en fin måte å lære litt samisk.
https://www.youtube.com/watch?v=-m6jPX8jtpQ – Lær å telle på samisk

https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI – Lær samisk på 1 – 2 – 3

https://www.youtube.com/watch?v=vT7FprRfPRA – Her lærer du å si hva du heter på samisk og spørre hva noen heter

https://www.youtube.com/watch?v=6YpDkXBVO_o – Litt hilsning og hvordan si alfabetet

https://www.youtube.com/watch?v=8G1D3UTcihI – Diverse spørsmål.!

https://www.youtube.com/watch?v=hvjxCtSo95I – Fortelle litt om seg selv + Tallene fra 11-20

Alt dette kan brukes fritt til formidling i ditt bibliotek. Vi oppfordrer alle bibliotekene å markere dagen/uken. Samisk bibliotektjeneste tilbyr depotpakker som kan brukes både til utlån og utstilling. Ta kontakt med Edel og avtal dette nærmere. edel.olsen@tffk.no

Lykke til med markeringen av samisk nasjonaldag.