Samenes nasjonaldag

6. februar er samenes nasjonaldag. I Troms bruker vi hele uke 5 på markeringen. Vi oppfordrer til at dere lager arrangementer og utstillinger i eget bibliotek. Flere av dere har lokale forfattere eller andre som kan være aktuelle å bruke. Fylkesbiblioteket har en liten pott med midler som kan brukes i forbindelse med arrangementer i tilknytning til markeringen. For eksempel deler av honorar og lignende. Meld behov til linda.m.tindholm@tffk.no 

Som en del av markeringen av dagen tilbyr vi disse strømmede arrangementene som dere kan motta i biblioteket:

Eventyrstund med Rita Sørly og Rauni Magga Lukkari om Ábiid plasthikat/Plasten i havet.

Strømmes fra Tromsø bibliotek- og byarkiv torsdag 4. februar kl. 10.00-11.00 (strømmes i sanntid til folkebibliotek i Troms og Finnmark)

For barnehager/småtrinn Dette er en tospråklig billedbok med et veldig viktig og aktuelt tema – om plasten som forsøpler havene våre. Forskerne Aihe og Whina reiser sjøveien fra Otago på New Zealand til Gamvik i Norge. De skal delta på en konferanse der og undersøke en gåsenebbhval som har strandet i fjæra. Hvalen bor på dypet i tropiske vann. Hva har ført hvalen helt til Gamvik på Finnmarkskysten? På turen opp til Norge reiser de med båt og skal forske på plast i sjøen hele veien opp til Norskehavet og Gamvik.

Boka blir lest på norsk og nordsamisk av forfatter Rita Sørly og Rauni Magga Lukkari som har oversatt boka til nordsamisk. Boka har flotte illustrasjoner av Malgorzata Piotrowska.

Siri Broch Johansen – Brev til kommisjonen

Strømmes fra Tromsø bibliotek og byarkiv onsdag 3. februar kl. 17.30. (strømmes i sanntid til folkebibliotek i Troms og Finnmark)

Tanaforfatteren Juho-Sire/Siri Broch Johansen ga i høst ut Brev til kommisjonen som er en samling med 70 brev stilet til Sannhets- og forsoningskommisjonen. De fleste brevene er dypt personlige tekster med Johansens tanker rundt fornorskningen og holdninger til samer og de samiske språkene.  Hun har lært seg samisk som voksen og skriver i forordet: “Jeg skriver både på hjertespråket mitt og på morsmålet mitt. Jeg vet alltid hvilket av dem jeg behersker best, og hvilket av dem jeg elsker mest. Det er aldri det samme.”
Johansen leser utdrag fra boka og snakker om temaer i boka.
Boka er også gitt ut i nordsamisk utgave: Reivvet kommišuvdnii.

Materiell til markedsføring av arrangementene.

Informasjon om hvordan du mottar strømmede arrangementer.

Arrangementet er også en del av formidlingsprosjektet Under nordlyset. 

Følg med på nettsiden til Samisk bibliotektjeneste som oppdateres fortløpende med nye utgivelser.

Andre arrangementer.
Senter for Nordlige folk i Manndalen i samarbeid ed Giellasiida/Samisk språksenter og Riddu Riddu Festival.

Programmet til Samisk uke og Samefolkets dag 6. februar i Tromsø. 

Har dere tips om andre som burde vært nevnt, send gjerne e-post til linda.m.tindholm@tffk.no

Disse YouTube-filmene en fin måte å lære litt samisk.
https://www.youtube.com/watch?v=-m6jPX8jtpQ – Lær å telle på samisk

https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI – Lær samisk på 1 – 2 – 3

https://www.youtube.com/watch?v=vT7FprRfPRA – Her lærer du å si hva du heter på samisk og spørre hva noen heter

https://www.youtube.com/watch?v=6YpDkXBVO_o – Litt hilsning og hvordan si alfabetet

https://www.youtube.com/watch?v=8G1D3UTcihI – Diverse spørsmål.!

https://www.youtube.com/watch?v=hvjxCtSo95I – Fortelle litt om seg selv + Tallene fra 11-20

Alt dette kan brukes fritt til formidling i ditt bibliotek. Vi oppfordrer alle bibliotekene å markere dagen/uken. Samisk bibliotektjeneste tilbyr depotpakker som kan brukes både til utlån og utstilling. Ta kontakt med Edel og avtal dette nærmere. edel.olsen@tffk.no

Lykke til med markeringen av samisk nasjonaldag.