Samisk nasjonaldag

I Troms bruker vi hele uke 6 på å markere dagen. I år oppfordrer vi til at dere lager arrangementer og utstilling i eget bibliotek. Flere av dere har lokale forfattere eller andre som kan være aktuelle å bruke. Som finansiering kan hvert enklet bibliotek søke tilskudd på inntil 3 000 kroner fra fylkesbiblioteket, til arrangementer i denne uka.

Forfatterbesøk av Ellen Thorsdalen som presenterer boka Mors døtre (uke 6)
Ellen Thorsdalen har mulighet for å besøke bibliotek i Troms i uke 6.
I november 2018 lanserte hun romanen Mors døtre som har et for tiden svært aktuelt tema,  fornorskningspolitikken. Ellen Thorsdalen har vokst opp i Skibotn i Nord-Troms. Hennes mor var samisk og faren kvensk.  I sin nye roman «Mors døtre» skildrer hun en samisk familie med fem barn og deres møte med det skolen og fornorskningspolitikken på 1930-tallet. Barna lever i to språkverdener. I hjemmet foregår all samtale på samisk. På skolen møter de kun norsk fordi lærerne har sine retningslinjer å følge. Enkelte av lærerne viser ingen pedagogisk innsikt, ikke en gang når små sjuåringer møter opp til første skoledag. Ellen Thorsdalen vil presentere boka og lese fra den. Turnéplan for forfatterbesøk med Ellen Thorsdalen.

Torsdag 7. februar skal hun være på Lenvik folkebibliotek kl. 19 og arrangementet blir streamet på bibliotekets YouTube-kanal og det blir liggende offentlig tilgjengelig i etterkant.

Utstillinger og digitalt materiale
Som i fjor vil Edel lage innlegg på bloggen til Samisk bibliotektjeneste. Her kan dere hente tekst og annet materiale for å lage nyhetssak til egne nettsider og ikke minst få informasjon om bøker, filmer og annet materiale. Alt dette kan brukes fritt til formidling i ditt bibliotek. Vi oppfordrer alle bibliotekene å markere dagen/uken og at det settes opp utstilling med samiske bøker/filmer. Samisk bibliotektjeneste tilbyr også depotpakker som kan brukes både til utlån og utstilling.  Ta kontakt med Edel og avtal dette nærmere.

Boklansering
Per Ivar Somby lanserer boka Folket under nordlyset. Han forteller om boka og hvordan han fargelegger fotografiene som ble tatt at Shophus Tromholt i Kautokeino i årene 1882/83.
Kira Moss holder et innledningsforedrag om nordlysforskeren Sophus Tromholt. Boka lanseres onsdag 6. februar på Alta bibliotek og lørdag 9. februar på Tromsø bibliotek og byarkiv.

Tilbud om vandreutstilling
Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum tilbyr, uten vederlag (dere betaler bare frakt), vandreutstillingen Samiske hus. Randi Sjølie har vært saksbehandler for samisk bygningsvern i en periode på 25 år (1990-2015), tilknyttet både Finnmark fylkeskommune og Sametinget. En saksbehandling krever mange bilder, av helheter og detaljer. Denne utstillinga er satt sammen av slike bilder. Utstillinga er finansiert av Sámediggi/Sametinget og produsert av Várjjat sámi musea/Varanger Samiske Museum. I vedlegget finnes mer informasjon om utstillingen og hvordan du bestiller

ELurer du på noe angående samenes nasjonaldag
Her finner du liste over UiTs eksperter på samerett, samisk historie, kultur, politikk og mye mer.

Til bibliotek med WordPress-nettsider.
For å legge ut en nyhetssak på førstesiden, se side 5
For å legge inn et arrangement i kalenderen, se side 8
Publiseringsmanual for bibliotek med WordPress-nettsider fra fylkesbiblioteket.
Får du problemer ta kontakt, så ordner vi det sammen.

Evaluering
2018 Gjennomføring og tilbakemeldinger – Samefolkets dag.