Samenes nasjonaldag

6. februar er samenes nasjonaldag. I Troms bruker vi hele uke 6 på markeringen. Vi oppfordrer til at dere lager arrangementer og utstillinger i eget bibliotek. Flere av dere har lokale forfattere eller andre som kan være aktuelle å bruke. Fylkesbiblioteket har en liten pott med midler som kan brukes i forbindelse med arrangementer i tilknytning til markeringen. For eksempel deler av honorar og lignende. Meld behov til linda.m.tindholm@tffk.no 

Også i år har Samisk bibliotektjeneste laget bloggpost i anledning dagen. Her finner dere tips om bøker, filmer, Podcaster med mer. Vi har valgt å spesielt fremheve to-språklige bøker. Edel har trukket frem noen av bøkene og disse kan være fine å bruke i en utstilling. Bloggposten oppdateres fortløpende, så det er lurt å følger med her. Samenes nasjonaldag 6. februar og samisk uke 2020.

Vi har sendt dere til sammen seks samiske kortspill med brukerveiledning. Spillene er en morsom måte å lære samiske ord for farger, tall og hvordan vi hilser på hverandre på samisk. I en e-post dere har mottatt finner dere også ulike typer materiell og linker som kan brukes. (Filene som ligger vedlagt e-posten er kun til bruk i biblioteket og skal ikke spres til andre eller legges ut på nettsidene)

Disse YouTube-filmene er også en fin måte å lære litt samisk.
https://www.youtube.com/watch?v=-m6jPX8jtpQ – Lær å telle på samisk

https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI – Lær samisk på 1 – 2 – 3

https://www.youtube.com/watch?v=vT7FprRfPRA – Her lærer du å si hva du heter på samisk og spørre hva noen heter

https://www.youtube.com/watch?v=6YpDkXBVO_o – Litt hilsning og hvordan si alfabetet

https://www.youtube.com/watch?v=8G1D3UTcihI – Diverse spørsmål.!

https://www.youtube.com/watch?v=hvjxCtSo95I – Fortelle litt om seg selv + Tallene fra 11-20

Alt dette kan brukes fritt til formidling i ditt bibliotek. Vi oppfordrer alle bibliotekene å markere dagen/uken. Samisk bibliotektjeneste tilbyr depotpakker som kan brukes både til utlån og utstilling. Ta kontakt med Edel og avtal dette nærmere. edel.olsen@tffk.no

Lykke til med markeringen av samisk nasjonaldag.