Nasjonal bibliotekdag

Nasjonal bibliotekdag skal løfte frem alle typer bibliotek. Fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen.

Siden 1. september er på en lørdag i år har vi lagt vår markering til fredag 31. august. Vi bygger videre på fjorårets arrangement med stand i Storgata hvor vi deler ut brosjyrer og informerer om bibliotekenes digitale ressurser, kildekritikk og falske nyheter. Tromsø bibliotek stiller med barnebokbussen hvor vi også kan demonstrere de ulike basene.

I markeringen vil vi løfte frem prosjektene Folkebibliotek som kunnskapsaktør og Formidling i bibliotek og gjennom disse fremheve bibliotekene. Vi samarbeider med Tromsø bibliotek, NBF avdeling Nord-Norge, Universitetsbiblioteket og en av de videregående skolene.

Materiellet vi har til utdeling på standen er brosjyrene Oppdag falske nyheter, Folkebibliotekene i Troms (kort oversikt over tjenestene i biblioteket), Pressreader, Folkebibliotekenes digitale tjenester (oversikt over de digitale tjenestene) og bokmerke til Samisk bibliotektjeneste. Du kan laste opp PDF-filene og bruke disse fritt.

Har du gode ideer eller noe du vil vi skal bidra med er det bare å ta kontakt. Vi vil gjerne ha innspill.

Det vil være opp til de enkelte bibliotekene i fylket hvordan dere vil markere dagen for å løfte frem deres bibliotek. Logoer finner dere på NBFs nettsider. Bibliotek med WordPress-nettsider fra oss har logoene liggende i sitt mediebibliotek. Husk å benytte arrangementskalenderen og nyhetsfeltet på nettsiden for å markedsføre digitalt.
Norsk Bibliotekforening, som eier kampanjen, oppfordrer alle bibliotek til å invitere en politiker eller rektor inn i sitt bibliotek på Nasjonal bibliotekdag 1. september.

Tips til invitasjoner, aktiviteter, pressemelding og mer til finnes på nettsiden til Norsk bibliotekforening.

Hør Mariann Løkse fra UB snakke om Nasjonal bibliotekdag på NRK.

Les Mariann Løkses innlegg På tide og avlive en myte i Harstad Tidende