En nordnorsk litteraturstrategi

Målet med en strategi for litteratur i Nord-Norge er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur. Strategien skal fungere som et redskap og en plattform for økt samarbeid om litteraturen i landsdelen. Fylkesbibliotekene i de tre fylkene har i samarbeid kommet fram til strategien, og vi har hovedansvaret for at den blir fulgt opp. I arbeidet med strategien har flere organisasjoner og institusjoner i litteratur- og kulturmiljøet fått komme med innspill. De har bidratt sterkt til resultatet av strategien, og det er også naturlig at de bidrar til å realisere den. I strategien er det lagt vekt på samarbeid i hele landsdelen. Det er derfor institusjoner og organisasjoner med hele landsdelen som nedslagsfelt har bidratt med innspill.