Leser søker bok i Tromsø fengsel

Forfatteren med romanen og musikeren som spiller gitar.
Veronica Salinas og Per Einar Watle klar for å møte innsatte i Tromsø fengsel

Mandag var forfatter Veronica Salinas og musiker Per Einar Watle på besøk i Tromsø fengsel. Besøket er en del av Bokåret 2019 hvor Leser søker bok gjør en ekstra innsats for å tilby gode litteraturarrangementer til lesere som har et begrenset litteraturtilbud.

Åtte innsatte møtte opp i gymsalen for å høre Veronica lese fra romanen OG ledsaget av argentinsk gitarmusikk fra Per Einar. Musikken fulgte teksten godt og det ble en fin opplevelse for alle som var tilstede. En av tilhørerne som sjøl hadde gått på norskkurs sa underveis at det virka som om ho hadde vært inni hans hode og henta teksten. Veronica stilte små spørsmål underveis noe som var med på å løse opp stemninga blant tilhørerne. Etter opplesinga stilte flere av tilhørerne spørsmål, både om Argentina og om Veronica merka forskjell på hvordan ho blei behandla i Norge da hun kom for 17 år siden og nå i 2019.

En lærer fra Breivang videregående skole som også underviser i fengslet var også til stede. Hun bruker boka OG i undervisninga og sa at den fungerer godt for fremmedspråklige elever. Og det at Veronica som hadde det vanskelig da ho flytta hit fortsatt bor i Norge og har det bra, gir dem håp for framtida.

Fengselsbibliotekar Linda Mikaelsen takka for besøket og ønsker duoen velkommen tilbake ved en senere anledning.