Lån e-bøker i BookBites

Plakat BookBites med teksten Ta med bøkenen fra biblioteket overalt.Troms fylkesbibliotek har tatt i bruk BookBites som ny løsning for lån av e-bøker i folkebibliotek i Troms. Årsaken til skifte av system er at vi har fått en ny modell for utlån av e-bøker som ikke fungerte i vår forrige utlånsløsning E-lån Troms.

BookBites er en app og kan ikke brukes på pc. Låner registrerer seg én gang og både lån og lesing av e-bøker skjer i selve appen. Appen fungerer for både iOS og Android, men med forskjellig grensesnitt. Foreløpig er iOS-versjonen mer stabil og har flere funksjoner på plass enn Android. Leverandøren jobber fortløpende med å få all funksjonalitet lik i begge systemene.

BookBites har godt utbygd lesefunksjonalitet. Man kan tilpasse og markere teksten, skrive notater og slå opp ord. Man kan endre sidenes bakgrunnsfarge, og boken åpnes på den siden man avsluttet lesningen. Appen har automatisk innlevering av boka ved forfall, og det er også mulig å levere inn boka før forfallsdato. Bøkene kan leses offline. Dette vil også gjelde når det blir mulig å låne e-lydbøker.