Koronamøter og koronainformasjon

På denne siden legger vi ut referat fra møter med folkebibliotekene som vi har tirsdags morgen og annen relevant informasjon.

Retningslinjer fra Tromsø bibliotek 15. mai (Det kan komme endringer)
Smittevernrutiner
Gjenåpning av bibliotektjenester

Retningslinjer for åpning av bibliotek i Danmark (13. mai)

Informasjon om retningslinjer for bibliotekene

Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening har sammen med gode bidragsytere og ressursfolk i miljøet laget en smittevernveileder for bibliotek.

Svar fra FHI til Nasjonalbiblioteket 20. april

Mal for smittevernveileder fra FHI
Svar fra Kulturdepartementet om stenging av bibliotek

Stormen bibliotek har laget en liten film om innleveringsrutiner.