Ledelse gjennom utvikling og samarbeid

Modulen starter opp høsten 2020.

Fra emneplanen:
Emnet tar for seg sentrale funksjoner og aspekter knyttet til rollen som bibliotekleder. Det innebærer også en oppmerksomhet mot innsikt i endringsbehov, håndtering av innovasjon og fornyelse, bruk av prosjekt som virkemiddel i endring, samarbeid og alliansebygging samt en økt bevissthet knyttet til profilering og kommunikasjon i virksomheten.

Viktige datoer:
3.-4. september 2020 – Oppstartsseminar i Tromsø

Arbeids- og undervisningsformer:
Arbeidsformene vil være en fysisk samling med undervisning og øvelser, webinar, videoforelesninger, oppgaver, veiledning og selvstudium.

Pensum og arbeidskrav:
700-900 sider pensum
Et arbeidskrav – skriftlig innlevering 1500 ord (2000 hvis to/flere skriver sammen) dvs. ca. 5 sider

Eksamen: 7 dagers hjemmeeksamen – 3500 ord

Mer informasjon kommer etter hvert.