Ledelse gjennom utvikling og samarbeid

Modulen starter opp høsten 2020.

Fra emneplanen
Emnet tar for seg sentrale funksjoner og aspekter knyttet til rollen som bibliotekleder. Det innebærer også en oppmerksomhet mot innsikt i endringsbehov, håndtering av innovasjon og fornyelse, bruk av prosjekt som virkemiddel i endring, samarbeid og alliansebygging samt en økt bevissthet knyttet til profilering og kommunikasjon i virksomheten.

Emneplan

Viktige datoer
3.-4. september 2020 – Oppstartsseminar i Tromsø

Arbeids- og undervisningsformer
Arbeidsformene vil være en fysisk samling med undervisning og øvelser, webinar, videoforelesninger, oppgaver, veiledning og selvstudium.

Pensum og arbeidskrav
700-900 sider pensum
Et arbeidskrav – skriftlig innlevering 1500 ord (2000 hvis to/flere skriver sammen) dvs. ca. 5 sider

Eksamen: 7 dagers hjemmeeksamen – 3500 ord

Mer informasjon kommer etter hvert.