Lederutvikling

Troms fylkesbibliotek tilbyr fra høsten 2019 et to-årig lederutviklingsprogram for bibliotekledere. Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo Met – storbyuniversitetet og Mind: AS.

Vi legger ut søknadsinformasjon og emneplan så snart dette er klart.

 Søknadsfristen vil være i begynnelsen av april. Begynn gjerne allerede nå med å framskaffe vitnemål med mer hvis du tenker å søke.

Studiet er også mulig å søke på hvis man har f.eks. avdelingsleder ansvar på et folkebibliotek. Ansatte ved folkebibliotek i Finnmark kan også søke. Leverandørene og fylkesbiblioteket samarbeider tett for å sikre en god og helhetlig koordinering og samkjøring av studiet, gjennomføring og oppfølging av studentene.

Ønsket resultat etter endt videreutdanning er at deltakerne skal ha styrket sin lederkompetanse og rolleforståelse. Lederutviklingsprogrammet skal gi lederne et helhetlig blikk for bibliotekvirksomheten og styrke dem i arbeidet med å gjøre bibliotektjenestene synlig som ressurs i kommunen. Deltakerne skal få bedre evne til å lede og utvikle bibliotek gjennom fokus på bibliotekenes samfunnsoppdrag og økt institusjonsforståelse. Det er også et ønske om å skape et sterkere faglig fellesskap i fylket/regionene gjennom lederutviklingsprogrammet og å øke samhandlingen i og mellom kommunene.

Det forventes at kommunen er behjelpelig med å skape en god tilrettelegging for studenten slik at studiet kan gjennomføres og at man dekker vikarutgifter når studenten har obligatoriske samlinger/webinar. Det forutsettes at kommunen gir studenten fri til eksamen, det er også ønskelig at man gjør avtaler om studie/lesetid. Kommunen dekker reise og opphold i forbindelse med de fysiske samlingene.


Oslo Met leverer fire fagmoduler

 • 1. Biblioteket i samfunnet – 10 studiepoeng – Oppstart høsten 2019. Emneplanen legges ut så snart den er klar.
 • 2. Praktisk og strategisk ledelse
 • 3. Utviklingsarbeid
 • 4. Ledelse i offentlig sektor

Tilbud på modul 2 – 4 er under utarbeidelse og leveres 1. mars 2019. Det kan komme endringer i tema og rekkefølgen på de tre siste modulene.

Mind:AS vil følge studentene gjennom hele studieløpet og støtte deres personlige lederutvikling, hele tiden sett i sammenheng med fagmodulene og studentenes arbeidshverdag for å forankre og implementere kunnskapen gjennom praktisk trening og øvelser.

Oppstart høsten 2019 – viktige datoer

3.-5. september 2019 – Obligatorisk oppstartsseminar i Tromsø. (Vi starter opp fra lunsj den 3. september)
30. oktober 2019 – Webinar

Arbeidskrav og anslått tidsbruk – Høsten 2019:

 • Obligatorisk oppstartsamling – 3 dager
 • Et webinar – 3-4 timer med lærer og medstudenter
 • 2 timers individuell oppstartsamtale og videre individuell oppfølging fra Mind: AS
 • Gruppearbeid, veiledning og selvstudium
 • Tre-dagers hjemmeeksamen

Bibliotekspesifikk modul

 • Pensum 700 sider + 200 sider egenvalgt pensum
 • 10 innspilte forelesninger på ca. 10 minutter
 • To arbeidskrav: Et blogginnlegg (ca. 2000 tegn) og et selvvalgt skriftlig arbeid (ca. 20 000 tegn)