Barn, medier og bibliotek

Barnsom leser på Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren - Rune Jensen
Unger på Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren – Rune Jensen

Bibliotekene er arena for barns møte med litteratur og kulturelle opplevelser. Leseglede, nysgjerrighet og lek er beskrivende for aktiviteter som barnebibliotekarer legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement.

Nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» er satt i gang for å stimulere til kompetanseheving i bibliotek, og bedre bibliotektjenester for barn i hele landet. Til sammen er det 40 studenter, som alle jobber i folkebibliotek rundt om i landet, som skal følge undervisningen gjennom 2019.

Det er fylkesbibliotekene i Norge som i samarbeid med OsloMet har utviklet studiet. Dette er gjort mulig gjennom prosjektet «Barnebibliotek – et kompetanseløft». Nasjonalbiblioteket har støttet utviklingen av nettstudiet og samarbeidsmodellen mellom fylkesbibliotekene. Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig.