Kompetanseheving

Fylkesbiblioteket legger til rette for ulike tilbud om kompetanseheving for bibliotekansatte i fylket. For tiden tilbyr vi et lederutviklingsprogram over to år. , «Barn, medier og bibliotek » ble avsluttet i 2019. Mer informasjon om disse studiene ligger under fanen Kompetanseheving.