Kompetanseheving

Fylkesbiblioteket legger til rette for ulike tilbud om kompetanseheving for bibliotekansatte i fylket. For tiden tilbyr vi to formelle studier, «Barn, medier og bibliotek » og et lederutviklingsprogram. Mer informasjon om disse ligger under fanen Kompetanseheving.