2017 Biblioteksjefmøte – mai/juni

Biblioteksjefmøte 14. og 15. november 2017.

.Møtet vil ha tre temaer: Biblioteket som kunnskapsaktør, felles planlegging av 2018 og Ordkalotten og forfattersentrums bransjeseminar, blant annet om litteraturens plass i kulturpolitikken/den nordnorske litteraturstrategien. Invitasjon med mer informasjon kommer.

Biblioteksjefmøte 31. mai og 1. juni 2017.

Vi takker for alle bidrag, tilbakemeldinger og innspill på møtet. Vi håper alle hadde fine dager og godt utbytte av møtet. På denne siden finner dere nå referat, dokumenter det ble referert til på møtet og PowerPoint presentasjoner som ble brukt.

Referat med oversikt over hva som ble bestemt.

Her er noen få spørsmål som vi ønsker svar på. Både fra dere som deltok og dere som ikke kunne delta på møtet. Last ned dokumentet, fyll inn dine svar og send dette til marit.andersen.somby@tromsfylke.no


PROGRAM for biblioteksjefmøtet

Når: 31. mai – 1. juni 2017
Hvor: Fylkeshuset, Tromsø – Møterom arkivavdelingen, 1. etg.

Onsdag 31.mai
09.00-09.15  Velkommen, diverse info
09.15-10.00  Runden – hvordan er ståa?
10.00-11.00  Tema: Bibliotekplan – om synliggjøring og forankring av planen i kommunene – og organisering av det  videre arbeidet.
Bibliotekplan ppt brukt på møtet.
11.00-11.15  Pause
11.15-12.15  Tema: AKTIVITET 2017– fremtidige litteraturprosjekt. Planlegging og programmering. Søknad Fritt ord.
12.15-13.00 Lunsj
13.00-15.30 Tema: Folkebiblioteket som kunnskapsaktør, les notat.
Kunnskapsbibliotekene i Troms ppt
Universitetsbiblioteket Litt ditt Mariann Løkse ppt
Lenvik bibliotek har streamet to seminarer fra UB: Referansearbeid og helseinformasjon og Rollen som referansebibliotekarfagseminar.
15.30-16.00 Oppsummering av dagen med kaffe og noe å spise

Kl. 18.00 Middag på Hella.
Henning Howlid Wærp: Hamsun ga oppskriften på det enkel liv. Aftenposten 20. mai 2017
Kl. 22.00 Retur til Tromsø

Torsdag 1.juni
09.00-10.15  Kampanjer – Planlegging, samarbeid og ansvarsfordeling. Om synliggjøring, nettsider og sosiale medier.
Nasjonal bibliotekdag, 1. september
Nordisk bibliotekuke, uke 46
10.15-10.30  Pause
10.30-11.00  Sosiale medier.
Til åpen post spørsmål fra Margrethe i Nordreisa bibliotek FB Sosiale medier – Margrethe
Tips og tanker om Sosiale medier ppt brukt på møtet

11.00-12.00  Åpen post – innmeldte saker
12.00-13.00  Lunsj
13.00-14.30  Om endringsledelse – Hva betyr ny bibliotekplan for dere som ledere? Foredrag med Reinholdt Bredrup, partner PwC Consulting og professor ved UiT innen fagfeltet ledelse. Ppt fra foredraget. 
14.30-15.00 Oppsummering og avslutning med kaffe og noe å spise. Vel hjem!