2019 biblioteksjefmøte – oktober

Velkommen til biblioteksjefmøte 16. og 17. oktober. Møtet skal være på Scandic Ishavshotel i Tromsø.
Vi starter opp kl. 11.00 på onsdag og avslutter møtet kl. 15.30 på torsdag.

Frist for påmelding er fredag 20. september. Send påmeldingen til trine.mellem@tromsfylke.no.

Glimt fra programmet:
Felles planlegging av 2020
Faglig foredrag
Workshop for å forberede felles prosjektsøknad med Finnmark
Videreutvikling av bibliotekenes nettsider
Status regionreform
Status kunnskapsaktørprosjektet
Tilgang til pliktavlevert materiale

Åpen post/erfaringsutveksling. Innspill til saker sendes til trine.mellem@tromsfylke.no innen 1. oktober.


Onsdags kveld hører vi på Kjartan Fløgstad på Troms bibliotek klokka 19.00.

Økonomi: Kommunene dekker egne reiseutgifter. Fylkesbiblioteket dekker opphold på hotellet, lunsjer og middag onsdag kveld. Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte.