2018 Biblioteksjefmøte – oktober

Program

Tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2018
Sted: Sommarøy Arctic hotel

Tirsdag 16. oktober                                                                                                                                                                                                          Møtereferat 16. og 17. oktober

Kl. 11.00 Avreise med felles buss fra Prostneset Tromsø

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Velkommen ved Birgit Larsen

Dagens tema: Vi setter litteraturen og leseren i sentrum. Om Bokåret 2019, leseaksjoner og samarbeid med skoleverket. Idédugnad og erfaringsutveksling.

Kl. 13.15 – 14.15 Foredrag med Ole Ivar Burås Storø fra Foreningen !les «Hvorfor lese litteratur?» Som en inngang til idédugnaden er det lurt å lese nettsaken Foreningen !les og bibliotekene og om prosjektene som Foreningen !les står bak. 

Sagt om lesing og litteratur.

Kl. 14.15. – 14.30 Pause

Kl. 14.30 – 15.45 Foreningen !Les sine leseaksjoner. (Presentasjonen til Ole Ivar Burås Storø) Sommerles og Les for svingende og prosjektet Bedre bibliotek til barn og unge. Idédugnad og erfaringsutveksling med gode eksempler og fokus på hvordan samarbeide med ulike eksterne aktører.
Skolestart og bibliotek – Skjervøy folkebibliotek.

Kl. 15.45-16.00 Pause

Kl. 16.00-17.00 Åpen post – send inn saker du vil ta opp eller fortelle om på forhånd.

Kl. 17.00-19.00 Spasertur for dem som vil.

Kl. 19.00 Middag

Onsdag 17. oktober

Kl. 08.30 – 10.30 Prosjekt «Folkebibliotek som kunnskapsaktør» ved Aud Tåga

Kl. 10.30 – 11.00 Kaffe og prat

Kl.11.00 Vi planlegger neste år – Fokus på samhandling, våre felles kampanjer og arrangementer.

Ta med datoer du vil vi skal merke oss, arrangementer, idéer mm som bør legges inn i vår kalender (ajour 13. november 18)

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 13.45 Buss tilbake til Tromsø

Økonomi:
Kommunene dekker reiseutgifter. Fylkesbiblioteket dekker buss til Sommarøya, opphold på hotellet, lunsjer og middag tirsdag kveld. Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte.

Velkommen skal dere være!