2016 Biblioteksjefmøte

Onsdag 30. november – torsdag 1. desember 2016
Sted: Sommarøya. Dato: 30.november-1.desember 2016

Les nyhetssaken fra årets biblioteksjefmøte

Program
Deltagerliste

Onsdag 30. november
Kl. 12.00 – 13.00   Lunsj
Kl. 13.00 – 13.15    Velkommen
Kl. 13.15 – 14.00    Presentasjonsrunde med status
Kl. 14.00 – 16.00   Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028. Status og oppfølging

Regional bibliotekplan for Troms 2017 høringsutkast, utdelt på møtet.
Handlingsplan, utdelt på møtet.

Kl. 14.45 – 1500     Pause
Kl. 15.00 – 1600    Forslag til lederutviklingsprosjekt drøftes i grupper og legges fram i plenum.

Strategi 9 i Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 er å utvikle og tilby et lederutviklingsprogram. Dette er en av de satsingene som vi prioriterer høyt i det første handlingsprogrammet for årene 2017-2020.

Innspill fra gruppearbeidene finner du her.

Kl. 16.00 – 17.00   Utarbeide felles årshjul for 2017.

Årshjulet finner du under fanen –  Planarbeid –  her på ressurssiden.
Årshjulet skal inneholde informasjon om nasjonale og lokale datoer som er av interesse og viktige i planleggingsarbeidet til bibliotekene i fylket.

Kalenderen er et Googleprodukt og det er mulig å få tilgang for å legge inn og redigere i kalenderen. Det er også mulig å kontakte oss på fylkesbiblioteket for å få lant inn ting i kalenderen.

Litteraturhusprosjektet:
Informasjon om framtidige formidlingstiltak etter litteraturhusprosjektet 

Vi minner om avslutningsseminaret for Litteraturhusprosjektet

Kl. 17.00 – 17.15   Pause
Kl. 17.15 – 18.15   Åpen post:

Innmeldte saker:
-Samhandling
Innlegg fra Anne i Lavangen og Paul-Henrik i Tromsø.
-Makerspace
-Katalogdata

Kl.20.00 Middag

Torsdag 1. desember
Kl. 08.30 – 09.30   Informasjon fra fylkesbiblioteket.

-Nyhetsbrev
-Nettsider

Kl. 09.30 – 13.00   Seminar med tema: Referansekompetanse i folkebiblioteket.

Eksterne foredragsholdere:
Mariann Løkse, Seksjonssjef Universitetsbiblioteket UiT.
PowerPointpresentasjon fra foredraget til Mariann Løkse
Grete Overvåg, Fagansvarlig for helse- og omsorgsfag UiT.
PowerPointpresentasjon fra foredraget til Grete Overvåg

Kl. 11.40 – 12.55         Gruppearbeid med oppsummering og avslutning.

Spørsmål til gruppearbeidet:
1. Hva er bibliotekets rolle som kunnskapsaktør?
2. Hva er utfordringen med å være kunnskapsaktør?

Innspill fra gruppearbeidene finner du her.

Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Avgang fra Sommarøy med buss.


Fylkesbiblioteket dekker oppholdet på Sommarøy hotell og buss tur/retur Sommarøy.
Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte.