Biblioteksjefmøter

Øystein Nilsen informerer om tilbudet fra Senter for IKT i utdanningen

Øystein Nilsen informerer om tilbudet fra Senter for IKT i utdanningen

 

Her legger vi ut program og presentasjoner fra de årlige fagmøtene som fylkesbiblioteket arrangerer for biblioteksjefene i fylket. Presentasjonene legges også der de naturlig hører hjemme faglig.